Pentru veniturile din transferul titlurilor de valoare şi din dividendele realizate din străinătate în anul 2018 trebuie să se completeze metoda de evitare a dublei impuneri prevăzută de convenție: metoda creditului fiscal sau metoda scutirii. În cazul în care se aplică metoda creditului fiscal şi cota de impozitare în România este mai mare, atunci persoana fizică va plăti doar diferența dintre impozitul de plată în România și cel plătit în celălalt stat. În cazul în care cota de impozitare de 5% aplicabilă dividendelor în România este mai mică decât cea aplicată în celălalt stat, atunci nu se va datora niciun impozit în România. Creditul fiscal recunoscut nu poate să depășească impozitul datorat în România pentru veniturile realizate din dividende. Dacă convenția de evitare a dublei impuneri prevede metoda scutirii, atunci aceste venituri din dividende se vor declara, însă vor fi scutite de impozitul pe venit datorat în România.

Creditul fiscal/scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
• • se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul (există convenție de evitare a dublei impuneri);
• • impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana fizică.

Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv, similar certificatului de atestare a impozitului plătit de nerezidenți.
Documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, precum și alte documente care sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevăzute în convențiile de evitare a dublei impuneri se păstrează de către contribuabil.

Dacă am mai multe conturi de investitii la mai mulți brokeri cum completez declarația unică?

Câştigul net cumulat de la toţi brokerii din anul 2018 se includ în Capitolul 1, Secţiunea 1, Subsecţiunea 1;
Fiind acelasi tip de venit se pot compensa castigul net cu pierderea neta;

Vezi seria de articole – Cum se declară câștigurile din investiții la bursă

  1. Cum se completează declarația unică pentru câștigurile din investiții?
  2. Cum declari câștigurile din investiții la bursă?

Care sunt modalitățile de plată a impozitelor pentru veniturile din investiții?

Achitarea sumelor datorate conform declarației unice se pot efectua prin una dintre următoarele modalități:
• • în numerar, la unitatea Trezoreriei statului; – prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C. N. Poșta Română S.A.;

• prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;
• • prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking”;
• • prin virament, în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice.
Conturile unice în care trebuie să se realizeze plățile aferente obligațiilor datorate de către persoane fizice se regăsesc pe site-ul ANAF

Contul unic pentru plata obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice, declarate în Declarația unică este 5504 „Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire” și diferă în funcție de domiciliul persoanei fizice.

Vrei să investeși la bursă în 2024?

Ai nevoie de un cont de tranzacționare la un broker autorizat. Deschiderea contului se poate face acum, 100% online, în doar 5 minute, prin intermediul telefonului mobil.

Mai multe informații despre cum poți investi la Bursa de Valori București și la Bursele Internaționale găsești pe www.goldring.ro. Alege Goldring – intermediar autorizat pe piața de capital cu o experiență de peste 23 de ani!