Începând cu anul 2018 câștigurile din investiții a bursă se declară prin intermediul unui formular numit Declarația Unică.

În Monitorul Oficial nr. 43 din 16 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 49/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul precedent, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul curent.

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația Unică se găsește și se poate descărca gartuit de pe site-ul ANAF -> Descarcă Declarația Unică

Cum se depune Declarația Unică?

Declarația se depune online, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

• prin intermediul serviciului ”Spațiul privat virtual” (SPV); -> Inregistrare cont Spatiul Virtual Privat

• pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Începând cu anul 2019 declarația unică NU se mai poate depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poștă, prin scrisoare recomandată.

Prin urmare, persoana are obligația să aibă o semnătură electronică pentru CNP sau să se înregistreze în SPV.

Alte articole utile privind impozitarea câștigurilor din investiții

  1. Cum declari câștigurile din investiții pe piețe internaționale?
  2. Cum se completează declarația unică pentru veniturile din investiții pe bursă?

Dacă am mai multe conturi de investiții la mai mulți brokeri cum completez declarația unică?

Castigul net cumulat de la toti brokerii din anul 2018 se includ in Capitolul 1, Sectiunea 1, Subsectiunea 1;

Fiind acelasi tip de venit se pot compensa castigul net cu pierderea neta;

Ce fac dacă am o pierdere în anul anterior și în acest an am înregistrat profit?

Castigul din transferul titlurilor de valoare din anul curent (2018) se poate compensa cu pierderea neta din anii precedenti; (se completeazain declaratia unica la randul “Pierderei fiscale nete reportate din anii precedenti”)

Dividendele trebuie declarate în declaratia unică?

Persoanele fizice rezidente în România NU trebuie să includă veniturile realizate din dividende de la persoane juridice române la secțiunea 1 – Date privind impozitul pe veniturile realizate din România în anul 2018 de la Capitolul I, deoarece acestea au fost impozitate prin reținere la sursă de către plătitorul de venit.

Persoanele fizice rezidente în România trebuie să includă în declarația unică veniturile dividende obținute de la persoane nerezidente și anume veniturile din dividende din străinătate.

Acestea se vor include în declarația unică la Secțiunea 2 – Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate în anul 2018 de la Capitolul I.

CASS (contribuția la sănătate)
Pentru anul 2018 persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri cumulate peste plafonul de 12 salarii minime brute pe țară din următoarele surse:
a) venituri din activități independente;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică;
d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
f) venituri din investiții;
g) venituri din alte surse.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează prin cumularea următoarelor venituri:
• venitul net/brut sau norma de venit din activități independente;
• venitul net din drepturi de proprietate intelectuală;
• venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
• venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
• venitul și/sau câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018;
• venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole;
• venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Care sunt modalitățile de plată a impozitelor pentru veniturile din investiții la bursă?

Achitarea sumelor datorate conform declarației unice se pot efectua prin una dintre următoarele modalități:

• în numerar, la unitatea Trezoreriei statului; – prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C. N. Poșta Română S.A.;

• prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;
• • prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking”;
• • prin virament, în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice.

Contul unic pentru plata obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice, declarate în Declarația unică este 5504 „Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire” și diferă în funcție de domiciliul persoanei fizice.

Vrei să investeși la bursă în 2024?

Ai nevoie de un cont de tranzacționare la un broker autorizat. Deschiderea contului se poate face acum, 100% online, în doar 5 minute, prin intermediul telefonului mobil.

Mai multe informații despre cum poți investi la Bursa de Valori București și la Bursele Internaționale găsești pe www.goldring.ro. Alege Goldring – intermediar autorizat pe piața de capital cu o experiență de peste 23 de ani!