Ultima actualizare: 04.11.2022

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI?

GREENVIEW MAR SRL împreună cu INVESTEȘTE LA BURSĂ SRL (în continuare ,,Operatorii’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: Adresa: Str. Tudor Vladimirescu 170 ap. 13 Târgu Mureș, Târgu Mureș, Jud. Mureș, România
Adresă de e-mail: Contact Investestelabursa

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

GREENVIEW MAR SRL împreună cu INVESTEȘTE LA BURSĂ SRL, în calitatea acestora de Operatori, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Operatorii și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:
 prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 exacte și actualizate în termen;
 păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contact’’) și de comandă (,,Comandă’’) de pe website-ul Operatorilor – https://investestelabursa.ro/ (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesaj’’.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri. 

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm adresa de e-mail, numele și prenumele, de asemenea dacă sunteți sau nu investitor la bursă și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:
 încheierii și executării diferitelor contracte;
 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 în scopul intereselor legitime urmărite de Operatori (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Operatorilor în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:
• Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Operatorilor în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
• Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Operatorilor care ne oferă servicii de găzduire web (GREENVIEW MAR SRL), de dezvoltare website GREENVIEW MAR SRL), mentenanță website (GREENVIEW MAR SRL), marketing online (GREENVIEW MAR SRL), comunicare de marketing (Sendmachine) și plată online (Stripe).
• Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Operatorii implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:
 Dreptul de acces;
 Dreptul de rectificare;
 Dreptul la ștergere;
 Dreptul la restricționarea prelucrării;
 Dreptul la portabilitate;
 Dreptul la opoziție a prelucrării;
 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

9. Cum sunt gestionate platile cu cardul?

Webiste-ul Investestelabursa NU stocheaza datele cardului bancar.

Pentru a oferi o siguranta cat mai ridicata pentru procesarea platilor cu cardul am ales sa folosim serviciile Stripe – unul din cei mai mari si mai cunoscuti procesatori de plati la nivel global.

Compania Stripe cu sediul San Francisco furnizează infrastructură electronică de plăți pentru milioane de companii din 120 de țări.

Stripe folosește o mecanică avansată pentru a oferi protecție împotriva fraudei și garanții de securitate care protejează afacerile și clienții lor împotriva tranzacțiilor frauduloase. Compania a pus pe primul loc securitatea datelor fiind certificata cu standardul PCI Service Provider Level 1, ceea ce înseamnă că îndeplinește cele mai stricte standarde de securitate din industrie.

Totodată atât Stripe cât și webiste-ul Investestelabursa folosesc în comunicarea web protocolul HTTPS fapt care întărește securitatea transmiterii datelor, toate informațiile transmise fiind encriptate.