SimbolRata distributieValoare dividendRandament dividData ex-dividendStatus
2P-%--Propus
AAB36%0.152.97%2023-05-25Propus
AAG45%0.318.59%-Estimat
AG-%-Estimat
ALR-%--Estimat
ALU95%0.20010.31%2023-05-24Propus
ALW-Estimat
AROBS-%--Estimat
AST62%1.003.70%2023-07-10Propus
ATB0.0080.72%Estimat
AQ56%0.0404.46%2023-05-16Propus
BENTO37%0.1602.34%2023-10-12Propus
BIO40%0.0303.90%2023-08-21Propus
BNET---Estimat
BRD---Estimat
BRKEstimat
BVB94%1.292.19%2023-06-20Propus
CEON-%--Estimat
CMP20%0.000Estimat
CODEEstimat
COTE95%6.879.18%2023-05-24Propus
CRCEstimat
DIGI-%Estimat
DN-Estimat
EBS9.385.81%Propus
EL-0.1171.23%2023-05-30Estimat
FP1.72-%2023-09-07Propus
FRB-%--Estimat
HAI-%--Estimat
HUNT--Estimat
IARV-%0.292.31%2023-06-14Propus
IMP-%-Estimat
LIH-%-Propus
M-%--Propus
MAM-%--Estimat
MILK-%--Estimat
NRF12.70%0.0691.41%-Propus
ONE35%0.0232.42%Propus
PREB0%Estimat
SAFE19%0.031.11%2023-06-22Propus
SFG-%1.165.60%2023-09-18Propus
SMTL17.60%0.2590.65%13.07.2023Propus
SNG52%3.427.76%2023-07-05Propus
H2OPropus
SNN47%4.259.00%2023-06-06Propus
SNP-%0.0457.50%2023-09-28Propus
SPX30%0.0154.60%Propus
TBK86%2.0010.03%2023-05-25Propus
TBM96%0.027.49%2023-10-09Propus
TEL0.712.42%2023-07-06Propus
TGN50%0.703.78%2023-06-27Propus
TLV1.134.97%2023-10-23Propus
TRP-%--Estimat
TTS55%0.552.72%2023-05-15Propus
WINE39%0.554.38%2023-07-28Propus

Ce sunt dividendele?

Pe lângă dreptul de a vota în adunarea generală a acționarilor, investitorul ca deținator a unei părți din companie are dreptul de a primi o parte din profitul realizat de acea companie. Așadar dividendele reprezintă o parte din profitul realizat de o companie care se repartizează acționarilor după aprobarea situațiilor financiare anuale. Valoarea dividendului este stabilită la adunarea generală a acționarilor (AGA) care se oficiază cel puțin o dată pe an și în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Nu toate companiile sunt obligate să distribuie acționarilor profitul realizat. Există companii cunoscute care au făcut o tradiție din reinvestirea profitului realizat înapoi în companie, vezi gigantul IT Google. Deasmenea trebuie menționat faptul că nu toate acțiunile emise de companii au aceleași drepturi. Unele pot da dreptul la încasarea de dividende dar nu dau dreptul la vot în adunările generale ale acționarilor, altele, acțiunile preferențiale, dau dreptul la dividende prefernțiale care sunt plătite înaintea acțiunilor comune care sunt lipsite de vot.

Conform legii, acestea se distribuie proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, adică fiecare investitor primește o cota parte din profitul realizat de companie în funcție de câte acțiuni deține la data de înregistrare.

Companiile în care statul este acționar majoritar (Romgaz, Transgaz, Transelectrica etc) sunt obligate prin lege, incepand cu anul 2017, să distribuie cel puțin 90% din profitul realizat acționarilor. In unele cazuri ajugându-se chiar și la 100%, vezi cazul Conpet Ploiești.

Cum poti beneficia de dividende?

Pentru a beneficia de dividende un investitor ar trebui sa dețină acțiuni la acea companie la o data stabilită și anunțată de adunarea generală a acționarilor. Pentru că acționariatul companiilor listate la bursa se schimbă continuu companiile stabilesc o serie de date calendaristice care trebuie luate în vedere de investitorii.

Data anunțului – ziua în care compania a anunță valoarea exactă a dividendului ce îl va distribui

Data de înregistrare – este data la care investitorii trebuie să dețina ațiunile în portofoliu pentru a primi dividende. De reținut este faptul că investitorii care achiziționează acțiunile la data de înregistrare nu pot beneficia de dividende. Acest fapt este datorat timpului de decontare care este de 2 zile lucrătoare în Europa și de 3 zile SUA. Așadar, un investitor ce a cumpărat astăzi acțiunile unei companii va fi inregistrat ca acționar la Depozitarul Central abea peste 2 zile lucrătoare.

Data cum-dividend – reprezintă ultima zi în care un investitor mai poate beneficia de plata dividendelor. Investitorii ce achiziționeaza acțiunile companiei după această dată nu vor mai primi dividende.

Data ex-dividend – este prima zi în care cei care cumpăra acțiuni nu mai beneficiază de plata dividendelor.

Data plății – data la care compania efectuează plata dividendelor.

Pentru a intra în posesia banilor cât mai repede un investitor ar trebui să aibe un cont deschis la o companie de brokeraj.Astfel la data plății investitorul va primi banii în contul companiei de brokeraj la care are deschis contul. Lista brokerilor autorizați poate fi consultată pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Deasemenea dividendele pot fi ridicate și de la sediul bancii cu care compania colaborează. De reținut este și faptul că acestea pot fi ridicate într-un interval de cel mult 3 ani. După această perioadă compania poate decide să folosească acei bani într-un alt scop.

Cum se evaluează dividendele?

Randamentul dividendului – reprezintă raportul dintre dividenul pe acțiune și pretul acțiunii.

Rata de distribuire a dividendelor – reprezintă procentul din profitul total realizat de o companie care va fi distribuit acționarilor drept dividende.

Conform unui raport publicat de banca de investiții germana Berenberg companiile listate la Bursa de Valori București oferă cel mai ridicat randament al dividendelor din lume. Pentru anul 2016 banca estimează că randamentul mediu al dividendelor distribuite de companiile ce compun indicele BET este de 7,9% cel mai mare din lume și cu mult peste randamentul oferit de companiile din SUA unde o valoare de 5% este considerat chiar mare.

Cum se impozitează câștigurile din dividende?

Începând cu anul 2016 dividendele sunt impozitate cu 5% impozitul fiind rețiunt la sursă astfel investitorul încasând în contul său valoarea netă a dividendului. Declararea și plata impozitului pe aceste tipuri de venituri cade astfel în seama companiei ce a emis dividendul investitorul fiind scutit astfel de orice obligație de plată.

Update 2018: In cazul in care obtineti venituri din dividende ce nu depasesc 22800 lei nu veti datora nici un fel de impozit statului. Toate contributiile vor fi retinute la sursa.

Cei care obțin venituri din investiții, și prin urmare și cei care încasează dividende din partea societăților la care dețin acțiuni sau părți sociale, datorează atât impozit pe veniturile din dividende, cât și o contribuie socială pentru sănătate în cazul în care veniturile realizate depășesc valoarea a 12 salarii minime brute pe economie, respectiv 22.800 de lei.

Dacă impozitul pe venituri în procent de 5% din valoarea dividendelor este reținut la sursă și virat la bugetul de stat de către societate, obligația de a plăti CASS îi revine persoanei fizice prin depunerea declarației unice.

Sursa: avocatnet.ro