SimbolRata distributieValoare dividendRandament dividData ex-dividendStatus
2P-%1 actiune la 1-17.06.2022Propus
AAB32%0.73510.56%6.06.2022Propus
AAG43%0.206.62%17.05.2022Propus
AG-%7 la 10 detinute-23.08.2022Propus
ALR-%---Estimat
ALU95%0.19210.88%24.05.2022Propus
ALW58.86%0.756.05%14.06.2022Propus
AROBS-%1 actiune la 1-27.04.2022Propus
AST78%0.83.67%09.06.2022Propus
ATB0%0.0030.58%03.10.2022Propus
AQ78%0.0446.81%16.05.2022Propus
BIO40%0.0243.69%22.08.2022Propus
BNET-1 actiune la 10-20.07.2022Propus
BRD68%1.298.96%13.05.2022Propus
BRK-%0.021113.01%16.06.2022Propus
BVB154%0.963.33%02.06.2022Propus
CEON-%---Propus
CMP20%0.0143.10%19.05.2022Propus
CODE-%9 actiuni la 1-03.08.2022Propus
COTE118%7.2810.71%23.05.2022Propus
CRC12%0.1961.03%31.03.2022Propus
DIGI32%-%Estimat
DN2 actiuni la 1-14.07.2021Propus
EBS9.388.12%2023Propus
EL-0.455.09%24.05.2022Propus
FP-%0.1256.41%02.06.2021
FRB-%---Estimat
HAI-%---Estimat
HUNT48.00%0.0466987.23%10.10.2022Propus
IARV23%0.303.05%27.06.2022Propus
IMP-%---Estimat
LIH-%--%-Estimat
M-%---Estimat
MAM-%0.2245.37%-Propus
MILK-%---Propus
NRF-%-Estimat
ONE35%0.0161.26%12.05.2022Propus
PREB0%-Propus
SAFE67%0.259.45%08.06.2022Propus
SFG-%0.9026.94%06.05.2022Propus
SMTL----Propus
SNG77%3.807.89%5.07.2022Propus
SNN58%1.974.00%6.06.2022Propus
SNP-%0.0459.29%10.08.2022Propus
SPX20%0.0124.03%09.06.2022Propus
TBK108%1.507.75%26.05.2021Propus
TBM96%0.02710.84%25.05.2022Propus
TEL75%0.000.00%Propus
TGN90%15.616.32%22.06.2022Propus
TLV44%0.135.94%03.06.2022Propus
TRP77%0.0152.37%08.07.2022Propus
TTS30%0.303.04%24.05.2022Propus
WINE43%0.515.40%22.08.2022Propus

Ce sunt dividendele?

Pe lângă dreptul de a vota în adunarea generală a acționarilor, investitorul ca deținator a unei părți din companie are dreptul de a primi o parte din profitul realizat de acea companie. Așadar dividendele reprezintă o parte din profitul realizat de o companie care se repartizează acționarilor după aprobarea situațiilor financiare anuale. Valoarea dividendului este stabilită la adunarea generală a acționarilor (AGA) care se oficiază cel puțin o dată pe an și în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Nu toate companiile sunt obligate să distribuie acționarilor profitul realizat. Există companii cunoscute care au făcut o tradiție din reinvestirea profitului realizat înapoi în companie, vezi gigantul IT Google. Deasmenea trebuie menționat faptul că nu toate acțiunile emise de companii au aceleași drepturi. Unele pot da dreptul la încasarea de dividende dar nu dau dreptul la vot în adunările generale ale acționarilor, altele, acțiunile preferențiale, dau dreptul la dividende prefernțiale care sunt plătite înaintea acțiunilor comune care sunt lipsite de vot.

Conform legii, acestea se distribuie proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, adică fiecare investitor primește o cota parte din profitul realizat de companie în funcție de câte acțiuni deține la data de înregistrare.

Companiile în care statul este acționar majoritar (Romgaz, Transgaz, Transelectrica etc) sunt obligate prin lege, incepand cu anul 2017, să distribuie cel puțin 90% din profitul realizat acționarilor. In unele cazuri ajugându-se chiar și la 100%, vezi cazul Conpet Ploiești.

Cum poti beneficia de dividende?

Pentru a beneficia de dividende un investitor ar trebui sa dețină acțiuni la acea companie la o data stabilită și anunțată de adunarea generală a acționarilor. Pentru că acționariatul companiilor listate la bursa se schimbă continuu companiile stabilesc o serie de date calendaristice care trebuie luate în vedere de investitorii.

Data anunțului – ziua în care compania a anunță valoarea exactă a dividendului ce îl va distribui

Data de înregistrare – este data la care investitorii trebuie să dețina ațiunile în portofoliu pentru a primi dividende. De reținut este faptul că investitorii care achiziționează acțiunile la data de înregistrare nu pot beneficia de dividende. Acest fapt este datorat timpului de decontare care este de 2 zile lucrătoare în Europa și de 3 zile SUA. Așadar, un investitor ce a cumpărat astăzi acțiunile unei companii va fi inregistrat ca acționar la Depozitarul Central abea peste 2 zile lucrătoare.

Data cum-dividend – reprezintă ultima zi în care un investitor mai poate beneficia de plata dividendelor. Investitorii ce achiziționeaza acțiunile companiei după această dată nu vor mai primi dividende.

Data ex-dividend – este prima zi în care cei care cumpăra acțiuni nu mai beneficiază de plata dividendelor.

Data plății – data la care compania efectuează plata dividendelor.

Pentru a intra în posesia banilor cât mai repede un investitor ar trebui să aibe un cont deschis la o companie de brokeraj.Astfel la data plății investitorul va primi banii în contul companiei de brokeraj la care are deschis contul. Lista brokerilor autorizați poate fi consultată pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Deasemenea dividendele pot fi ridicate și de la sediul bancii cu care compania colaborează. De reținut este și faptul că acestea pot fi ridicate într-un interval de cel mult 3 ani. După această perioadă compania poate decide să folosească acei bani într-un alt scop.

Cum se evaluează dividendele?

Randamentul dividendului – reprezintă raportul dintre dividenul pe acțiune și pretul acțiunii.

Rata de distribuire a dividendelor – reprezintă procentul din profitul total realizat de o companie care va fi distribuit acționarilor drept dividende.

Conform unui raport publicat de banca de investiții germana Berenberg companiile listate la Bursa de Valori București oferă cel mai ridicat randament al dividendelor din lume. Pentru anul 2016 banca estimează că randamentul mediu al dividendelor distribuite de companiile ce compun indicele BET este de 7,9% cel mai mare din lume și cu mult peste randamentul oferit de companiile din SUA unde o valoare de 5% este considerat chiar mare.

Cum se impozitează câștigurile din dividende?

Începând cu anul 2016 dividendele sunt impozitate cu 5% impozitul fiind rețiunt la sursă astfel investitorul încasând în contul său valoarea netă a dividendului. Declararea și plata impozitului pe aceste tipuri de venituri cade astfel în seama companiei ce a emis dividendul investitorul fiind scutit astfel de orice obligație de plată.

Update 2018: In cazul in care obtineti venituri din dividende ce nu depasesc 22800 lei nu veti datora nici un fel de impozit statului. Toate contributiile vor fi retinute la sursa.

Cei care obțin venituri din investiții, și prin urmare și cei care încasează dividende din partea societăților la care dețin acțiuni sau părți sociale, datorează atât impozit pe veniturile din dividende, cât și o contribuie socială pentru sănătate în cazul în care veniturile realizate depășesc valoarea a 12 salarii minime brute pe economie, respectiv 22.800 de lei.

Dacă impozitul pe venituri în procent de 5% din valoarea dividendelor este reținut la sursă și virat la bugetul de stat de către societate, obligația de a plăti CASS îi revine persoanei fizice prin depunerea declarației unice.

Sursa: avocatnet.ro