Crearea unui portofliu de investiții reprezintă o provocare pentru orice investitor începător. Multitudinea de intrumente financiare disponibile în acest moment pe piață  și tentația unor câștiguri rapide face cu atât mai dificlă această misiune.

Majoritatea investitorilor începători pornesc la drum cu o sumă mică de bani și își propun să testeze investițiile la bursă cumpărând de toți banii acțiunile companiei preferate sperând astfel să dea lovitura la bursă. De cele mai multe ori această abordare se dovedește a fi greșită datorită expunerii în proporție de 100%  pe un singur instrument respectiv acțiunile unei singure companii.

Regula de aur –  diversificarea portofoliului de investiții

Diversificare portofoliului reprezintă un concept de bază în domeniul investițiilor și este totodată ușor de înțeles. Aplicarea principiilor diversificării se dovedește însă mai greu de realizat, portofoliile multor investitori având de suferit din această cauză.

Scopul diversificării este acela de a reduce riscul investițional, astfel se recomandă împărțirea capitalului în investiții care se acopere mai multe sectoare și instrumente financiare astfel încât chiar dacă una din investițiile realizate nu performează la nivelul așteptărilor, celelalte investiții vor compensa acea lipsă. În acest mod volatilitatea portofoliului este redusă și riscul este mai redus.

Cu alte cuvinte un investitor începător ar trebui să împartă capitalul inițial în sume mai mici (nu neapărat în mod egal) pe care să le investească în diverse companii din diverse sectoare dar și în instrumente cu venit fix, mărfuri sau de ce nu, crypto-monede.

Realizarea unei alocări optime a sumelor de bani care ar urma să fie investite în diverse instrumente sau sectoare ar trebui să pornească de la profilul de risc al fiecărui investitor. Realizarea unui profil de risc pornește de la situația actuală a fiecărui investitor din punct de vedere a vârstei a situației financiare venituri, cheltuieli, datorii.  Odată stabilite aceste aspecte se poate trece la așteptările investitorului legate de investițiile realizate și la riscurile care și le poate asuma.

Odată stabilit profilul de risc se pot stabili și instrumentele sau proporțiile în care aceste vor face parte din portofoliu.

Procentul instrumentelor cu venit fix în cadrul portofoliului de investiții

O regulă generală spune că proporția instrumentelor cu venit fix în portofoliu ar trebui să fie corelată cu vârsta investitorului. Astfel procentul instrumentelor cu venit fix ar trebui să fie egal cu vârsta investitorului.

Procentul ocupat de instrumentele mai volatile poate fi determinat prin scădere vârstei din 110.

(Acțiuni, mărfuri, etc) = 110% – (vârsta_investirorului)%

Explicația din spatele acestei formule vine din ideea că un investitor tânăr (20 – 30 ani) poate avea o expunere mai mare pe instrumente mai volatile (dar și cu potențial de rentabilitate mai ridicată) deoarece au o viață întreagă în față pentru a recupera eventualele pierderi suferite. Pe de altă parte un investitor aflat la vârsta pensionării ar nevoie de o volatilitate mai scăzută și de conservarea capitalului strâns până la acea dată.

Cinci tipuri de portofolii de investiții

În funcție de profilul de risc specialiștii definesc 5 tipuri de portofolii de investiții care pornesc de la portofoliul de tip conservator și ajung până la portofoliile foarte agresive.

Portofoliu de investiții conservator

Este format preponderent din instrumente cu venit fix iar scopul principal al acestui tip de portofoliu este protejarea capitalului investit.

Portofoliu de investitii conservator

Portofoliu de investitii conservator

Portofoliu de investiții moderat conservator

Acest tip de portofoliu este recomandat celor care vor să-și protejeze mare parte din capital dar sunt dispuși să riște totuși o parte din capital alocând un procent de până la 35% și către investiții în acțiuni ale companiilor listate la bursă.

Portofoliul Moderat Conservator

Portofoliu de investiții moderat agresiv

Sunt portofoliile de tip balansat care au aproape jumătate din capital investit în instrumente cu venit fix și jumătate în instrumente cu volatilitate ceva mai ridicată cum ar fi acțiunile. Portofoliul păstrează o parte din capital și în cash dar nu mai mult de 10%.

Portofoliul Moderat Agresiv

Portofoliu de investiții agresiv

Portofoliile de tip agresiv au mare parte din capital investit în acțiuni sau alte instrumente mai volatile cum ar fi mărfurile sau crypto-monedele. Ponderea instrumentelor cu venit fix în portofoliu nu depășește 20% – 25%.

Portofoliu de investitii agresiv

Portofoliu de investitii agresiv

Portofoliu de investiții foarte agresiv

Este compus preponderent din acțiuni sau alte instrumente financiare foarte volatile. Expunerea pe instrumente cu venit fix poate să lipsească în totalitate. Investitorii cu astfel de portofolii păstrează totuși o rezerva de maxim 5% în cash pentru eventuale alte oportunități

Portofoliu de investitii foarte agresiv

Portofoliu de investitii foarte agresiv

Vrei să investeși la bursă în 2024?

Ai nevoie de un cont de tranzacționare la un broker autorizat. Deschiderea contului se poate face acum, 100% online, în doar 5 minute, prin intermediul telefonului mobil.

Mai multe informații despre cum poți investi la Bursa de Valori București și la Bursele Internaționale găsești pe www.goldring.ro. Alege Goldring – intermediar autorizat pe piața de capital cu o experiență de peste 23 de ani!