Ofertele publice de listare derulate la Bursa de Valori București presupun deseori o tranșă de cel putin 15% dedicată investitorilor individuali în care aceștia pot subscrie pentru acțiunile puse la vânzare. Se întâmplă uneori ca numărul acțiunilor puse la dispoziția micilor investitori să nu fie suficiente, ajungându-se în acest fel la o suprasubscriere, adică numărul acțiunilor solicitate de investitori să depășească numarul acțiunilor disponibile la vânzare.

În cazul în care oferta este suprasubscrisă, pentru a determina numărul de acțiuni ce îi revin fiecărui investitor se folosește metoda alocării pro-rata și se calculează un indice de alocare. Acest indice se calculează la finalul perioadei de subscriere și va determina câte acțiuni îi revin fiecărui investitor.

Cum se calculează indicele de alocare?

Vom lua un exemplu concret pentru a înțelege cât mai bine. Presupunem ca o anume companie X dorește să se listeze la Bursa de Valori București și pune la dispoziția investitorilor individuali 15% din acțiunile oferite spre vânzare, adică 1000 de acțiuni. În urma ofertei de subscriere investitorii au subscris în total 3900 de acțiuni, adică oferta a fost supra-subscrisă de aproape 4 ori.

Pentru a calcula indicele de alocare vom împărții numărul de acțiuni oferite la numărul de acțiuni subscrise.

Indice alocare = Acțiuni oferite/ Acțiuni subscrise = 0,25

Indice alocare = 1000 / 3900 = 0,25

În cazul în care în ofertă este defint și un bloc de acțiuni cu alocare garantată acel bloc trebuie scăzut din numărul acțiunilor oferite deoarece alocarea pro-rata se va face doar pentru acțiunile rămase.

Indice alocare = (total de acțiuni – bloc acțiuni alocare garantată) / acțiuni subscrise

Câte acțiuni îi revin unui investitor în urma alocării pro-rata?

Pentru a determina câte acțiuni ce îi revin fiecărui investitor în urma subscrierii se înumulțește numărul de acțiuni subscrise cu indicele de alocare. Astfel, un investitor care a subscris pentru un număr de  235 de acțiuni în cadrul ofertei exemplificate de noi mai sus va primi doar 58 de acțiuni.

Numă de acțiuni primite = Acțiuni subscrise * Indice alocare 

Număr de acțiuni primite = 235 * 0,25 = 58,75 acțiuni

Rotunjirea numărului de acțiuni se face de obicei în jos.

În cazul ofertelor cu alocare pro-rata suma de bani rezultată din valoarea acțiunilor subscrise și valoarea acțiunilor alocate se va returna investitorului în termen de 5 zile de la închiderea perioadei de subscriere.