La 30.09.2016 ratele de lichiditate, respectiv a lichidității curente (0,84), a lichidității efective (0,27) și a lichidității imediate (0,01), s-au situat sub sau în jurul pragurilor minime recomandate de 2, 1 și 0,5, ceea ce reflectă o capacitate redusă a Emitentului de a-și acoperii datoriile curente pe seama activelor curente, a numerarului și creanțelor precum și a disponibilităților bănești.

În ceea ce privește eficienta mijloacelor materiale și financiare alocate întregii activități a Emitentului, aceasta este reprezentată de rentabilitatea economică, valoarea indicatorului fiind de 7,77%. ROA ce reflectă eficiența utilizării activelor din punct de vedere al profitului obținut este de 6,57%, în timp ce ROE este de 17,33%, acest indicator indicând eficiența utilizării capitalului investit de către acționari.

Ratele de solvabilitate patrimonială (0,38) și solvabilitate generală (1,61) au înregistrat valori peste limitele admisibile, ceea ce evidențiază un echilibru financiar bun pe termen lung care permite acoperirea datoriilor din activul net și a datoriilor pe termen lung din capitalul propriu.

Performanța financiară a Emitentului în Trimestrul III 2016 a fost marcată de o evoluție favorabilă, profitul net crescând cu 274,49%. În perioada curentă (30 septembrie 2016), veniturile operaționale în sumă de 54.538.509 lei, a crescut cu 38,70% față de aceeași perioadă a anului trecut(30.09.2015), cheltuielile operaționale fiind în sumă de 47.381.524 lei.

Situația poziției financiare

Indicator30.09.201630.09.2015Evolutie(%)
Active imobilizate65.873.70963.979.2802,96
Active circulante48.190.93446.355.4943,96
Datorii curente57.631.53860.914.080-5,39
Datorii pe termen lung13.216.16513.211.5540,03
Capitaluri proprii43.216.93936.209.14019,35

Majorarea activelor imobilizate la 30 septembrie 2016 cu 2,96%, comparativ cu perioada de referință (31.12.2015), se datorează în principal unui volum mai crescut al investițiilor în active de explorare, ala nivelul activelor corporare fiind înregistrată o creștere cu 3,43%. În ceea ce privește activele circulante, acestea au crescut cu 3,96%, la data de 30 septembrie 2016, ca urmare a majorării valorii stocurilor (35,40%) precum și a creanțelor comerciale (20,45%). Legat de elementele de numerar și echivalente de numerar, acestea s-au redus cu 89,93% pe fondul achitării unei părți din datoriile curente precum și pe fondul ,investițiilor efectuate in active de exploatare.

Creșterea cu 126,82% a datoriilor comerciale a fost devansată de reducerea provizioanelor pe termen scurt (63,67%), a veniturilor înregistrate în avans (62,47%), a altor datorii (48,24%) și respectiv a impozitelor pe profit curent (30,5%), ceea ce a determinat diminuarea datoriilor curente cu 5,39%.

Capitalurile proprii au marcat o creștere cu 19,35%, de la 36.209.140 lei (31.12.2015) la 43.216.939 lei la finele trimestrului III al anului 2016.

Sursa: N.S.

Apreciere de 128% pentru titlurile Turbomecanica în 2016

Performanțele financiare bune a adus o creștere de 128% pentru titlurile Turbomecanica în 2016. Trandul ascendent s-a oprit brusc la linia mediana a pitchfork-ului ascendent trasat din maximul lunii martie. Graficul producatorului de componente a reacționat destul de bine la canalele delimitate de pitchfork realizând în momentul de față o consolidare imediat sub linia mediana la rezistența de 0,08 lei/acțiune. Oscilatorul stohastic prezentat în partea de jos a graficului se află deja în zona de supracumpărare și indică o slăbire a puterii de avans. Zonele de suport sunt marcate pe grafic cu S1 și S2 iar suportul pe termen lung rămâne la nivelul de 0,06. O spargere a liniei mediane a pitchfork-ului ar împinge cotația către rezistența serioasă de la 0,09 lei/acțiune care s-a dovedit și în trecut un prag greu de depașit.

Grafic zilnic Turbomecanica

Grafic zilnic Turbomecanica