Investitorii la bursă au un nou motiv de bucurie, o listare nouă venită din domeniul privat. A 3-a oferta publică derulată de Bursa de Valori București în ultimile 12 luni va aduce pe piața reglementată un emitent din domeniul industriei, AAGES Târgu Mureș un producător de instalaţii industriale de încălzire prin inducție.

Compania a fost înfințată prin colaborarea a 10 ingineri și cercetători științifici la începutul anilor 90. Primele produse ale companiei fiind “convertizoarelor statice pentru aplicații de încălzire prin inducție”.

Potrivit descrierii de pe pagina web a companiei, în prezent AAGES Târgu Mureș produce:

  • “instalații de încălzire complete livrate la cheie pentru o gamă larga de aplicații”
  • “instalaţiile fabricate de AAGES, folosite în principal în industria metalurgică şi constructoare de maşini, sunt destinate topirii metalelor feroase şi neferoase în cuptoare cu creuzet, încălzirii metalelor în masă pentru deformare la cald, călirii prin inducţie, îmbinării prin fretare, precum şi altor aplicaţii tehnologice speciale.”

Peste 70% din producția companiei este destinată exportului, AAGES având clienți atât în Europa cât și în Asia, SUA sau Rusia.

Oferta se deruleză in perioada 8 Iunie – 21 Iunie și presupune vânzare a 1,5 mil de acțiune la un preț în intervalul 3,15 lei/acțiune și 3.9 lei/acțiune.

Update 08.06.2017: Oferta de 1.500.000 de acțiuni a fost subscrisă integral în 7 ore. Investitorii au subscris într-un ritm accelerat la prețul maxim de ofertă de 3.9 lei/acțiune.

Potrivit datelor financiare publicate pe site-ul oficial al companiei în anul 2016 cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 17% de la 28.3 mil. lei la 23.5 mil. lei iar profitul operațional s-a redus cu 33% până la 3.5 mil lei. Compania a încheiat anul 2016 cu un profit net de 3.1 milioane de lei în scădere cu 30% față de rezultatul raportat în 2015.

Indicator20152016
Total Active  (mil lei)29.009.53929.874.320
Capitaluri Proprii (mil lei) 19.345.321 19.522.647
Total Datorii (mil lei) 9.664.218 10.301.673
Cifra Afaceri (mil lei) 28.391.270 23.505.033
Rezultat Operational (mil lei) 5.329.516 3.549.224
Rezultat Net (mil lei) 4.543.546 3.182.487
Grad Indatorare (Datorii totale/Active totale) 33% 34%
Solvabilitatea Globala (Active totale/ datorii totale) 3 2,9
Marja Neta 16% 13,5%
ROE (rentabilitatea capitalurilor proprii) 23,4% 16,3%
ROA (rentabilitatea activelor) 15,6% 10,6%

Analizând datele financiare raportate de companie putem constata o creștere de aproape 3 procente a valorii activelor față de anul 2015 și mai degrabă o stagnare la capitalurilor proprii. Rata de îndatorare a companiei rămâne la o valoare mică de 34% chiar dacă crește cu un procent față de anul precedent. Solvabilitatea globală ce indică posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu activele rămâne și ea la o valoare confortabilă de aproape 3.

Din punct de vedere a rentabilității AAGES stă foarte bine afișând valori mari chiar dacă acestea s-au redus față de anul 2015. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) unul din cei mai importanți indicatori în opinia multor economiști rămâne peste valoarea de 15% o valoare mult “vânată” de investitori. Indicatorul rentabilității capitalurilor arată cât de bine folosește managementul capitalul pus la dispozitie de acționarii companiei. O valoare între 15% – 20% fiind considerată bună. Deasemenea, indicatorul ROA (rentabilitatea activelor) ce măsoră rentabilitatea utilizării activelor se menține și acesta la valori atractive (10,6 în 2016) o valoare de peste 5% fiind considerată de specialiști ca fiind bună.

Rezultatul net pe T1 45% din profitul pe 2016

AAGES a publicat deasemenea și rezultatele aferente trimestrului 1 din acest an în care putem constata o cifră de afaceri netă de 6.352.145 mil lei  și un profit net de 1.441.187 mil lei ce reprezintă peste 45% din rezultatul net raportat pe întreg anul 2016.

AAGES vs sectorul Prodcătorilor Industriali

Pentru a evalua și compara cât mai corect compania, am încadrat AAGES conform obiectului de activitate (producător de instalații industriale de încălzire prin inducție) în categoria companiilor din sectorul  “Producătorilor industriali” (Industrial Products) subcategoria “Unelte și Accesorii” (Tools & Accesories) potrivit GuruFocus.com.

Am găsit în aceeași categorie câteva companii care consider că au aproximativ același obiect de activitate și cu ajutorul cărora putem facem o comparație cât mai apropiată de realitate la nivelul diferiților indicatori economici.

  1. Lincoln Electrics Holding Inc listată pe bursa din SUA produce echipamente de sudură, tăiere și brazare. Echipamentele de sudură includ surse de alimentare cu arc electric, sisteme de alimentare cu sârmă, pachete de sudură robotică, echipamente de extragere a fumului, electrozi și fluxuri consumabile.
  2. Chicago Rivet & Machine Co operează în industria de fixare din America de Nord. Produce nituri, dispozitive de fixare la rece și piese și produse pentru șuruburi. Funcționează în două segmente ale elementelor de fixare și a echipamentelor de asamblare din industria de fixare
  3. Hardinge Inc – listată pe bursa NASDAQ din SUA producător de mașini-unelte. Produce strunguri de tăiere cu comandă computerizată, centre de prelucrare, mașini de rectificat, cleste, mandrine, accesorii și alte produse industriale.
  4. Kennametal Inc – listată la NYSE compania este angajată în dezvoltarea și fabricarea de instrumente de prelucrare a metalelor și componente rezistente la uzură/ straturi de acoperire. Segmentele de activitate ale companiei includ segmentul industrial și cel de infrastructură.
  5. Eastern Co – listată pe bursa NASDAQ este un producător și vânzător de hardware industrial, produse de securitate și piese turnate metalice. Compania operează pe trei segmente de activitate: Hardware Industrial, Produse de Securitate și Produse Metalice.

Pentru a compararea și evaluarea companiilor analiștii folosesc diverși multiplii de piață. Unul din indicatorii ce este folosit cel mai des în evaluarea companiilor din același sector de activate este indicatorul PER. Acesta se calculează împărțind prețul de piață la rezultatul pe acțiune. Rezultatul astfel obțiunt este interpretat de investitori ca fiind numărul de ani necesari pentru recupererea investiției în cazul în care tot profitul ar fi distribuit acționarilor. Evident, o valoare cât mai mică este mai convenabilă însemnând teoretic că un investitor își va recupera investiția într-un timp mai scurt.

Evaluarea pe baza multiplilor poziționeză AAGES sub media sectorului

Potrivit datelor de la GuruFocus.com valoarea medie a indicatorului PER calculat folosind datele disponibile pe ultimile 12 luni pentru sectorul de activitate în care am încadrat AAGES “Producătorilor industriali” (Industrial Products) subcategoria “Unelte și Accesorii” (Tools & Accesories) este la ora actuală 22,8. Am căutat deasemenea în baza de date a celor de la GuruFocus.com și valorile PER ale companiilor similare AAGES la finele anului 2016 pentru a face o comparație între aceștia.

CompanieValoare PER Dec 2016
Lincoln Electrics Holding Inc26,44
Chicago Rivet & Machine Co17,05
Hardinge Inc138,5
Kennametal Inc
The Eastern Co16,85
AAGES (pret 3,15 lei)9.90
AAGES (pret 3,90 lei)12.26

Calculând indicatorul P/B ce reprezintă de fapt valoare contabilă a unei acțiuni obținem o valoare între 1.6 și 1.9 ce poziționeză compania sub valoarea medie a sectorului în care am încadrat-o. Indicatorul P/B se calculeză prin raportarea capitalului propriu la numărul total de acțiuni emise iar cu cât valoarea acestui indicator este mai redusă cu atât acțiunea este cotată ca fiind mai ieftină.

CompanieValoare P/B Dec 2016
Lincoln Electrics Holding Inc7,08
Chicago Rivet & Machine Co1,45
Hardinge Inc0,92
Kennametal Inc2,77
The Eastern Co1,59
AAGES (pret 3,15 lei)1,61
AAGES (pret 3,90 lei)1,99

Un alt indicator foarte folosit în evaluarea și compararea companiilor este EV/EBITDA. Acesta este considerat de specialiști ca fiind un PER dar la nivel operațional și reprezintă defapt o estimare a “profitului economic” al companiei. La fel ca în cazul indicatorului PER o valoare mai mică reprezintă o valoare mai bună. Conform datelor celor de la GuruFocus.com valoarea medie a acestui indicator pentru sectorul producătorilor industriali este de 12.09 ceea ce ar indică o capitalizare de 35.969.019 lei și un preț de 3,59 lei/acțiune.

Pentru a avea o imagine cât mai clară am extras din nou din baza de date a celor de la GuruFocus.com datele referitoare la acest indicator la finele anului 2016.

CompanieValoare Ev/EBITDA Dec 2016
Lincoln Electrics Holding Inc14,83
Chicago Rivet & Machine Co8,47
Hardinge Inc9,71
Kennametal Inc17,35
The Eastern Co7,25
AAGES (pret 3,15 lei)10,83
AAGES (pret 3,90 lei)12,94

BRK Financial Group (BRK), având în vedere indicatorul P/E care raportează prețul la câștigul pe acțiune, spune că titlurile AAGES s-ar situa la un preț de 6,59 lei/acțiune, dacă ar fi la media sectorială globală de 21,29 al indicatorului. La profitul net de 3,18 milioane lei din 2016, indicatorul P/E este de 12,26. Sub raportul indicatorului P/Bv care contraăune prețul valorii contabile a acțiunii, acțiunea AAGES ar valora 3,99 lei/acțiune, la media sectorială mondială de 2,41. SSIF Tradeville face o medie pentru 3 indicatori pentru un număr de 21 de companii listate în bursele internaționale, comparabile cu AAGES (P/E, evaluare raportată la cifra de afaceri și multiplu EBITDA) și spune că mediana ar indica un preț de 4,6 lei/acțiune.

Sursa: Profit.ro

Evaluarea pe baza indicatorilor de profitabilitate și rentabilitate

Analizând și comparând valorile indicatorilor de profitabilitate și rentabilitate a companiilor ce le-am selectat se poate observa că AAGES Târgu Mureș se poziționeză foarte bine în raport cu celelalte companii selectate din același sector de activitate. La nivelul indicatorilor de profitabilitate atât marja netă cât marja operațională arată valori net superioare ceea ce ne indică faptul că AAGES are capacitate ridicată de a genera valoare adăugată acționarilor. Deasemena valorile ridicate ale indicatorilor de rentabilitate arată eficiența managmentului de a gestiona capitalurile proprii.

CompanieMarja neta 2016Marja operationala 2016ROE 2016ROA 2016
Lincoln Electrics Holding Inc8.72%12.67%24.15%10.64%
Chicago Rivet & Machine Co6.37%9.41%8.67%7.74%
Hardinge Inc0.42%1.16%0.77%0.40%
Kennametal Inc1.49%4.93%3.16%1.27%
The Eastern Co5.66%8.09%9.62%6.33%
AAGES13.5%15.09%16.6%10.6%

 

Concluzie

În concluzie, analizând datele puse la dispoziția investitorilor în prospectul de listare și calculând câțiva dintre cei mai utilizați indicatori putem spune că în intervalul de preț din ofertă (3.15 lei/acțiune – 3.9 lei/acțiune) acțiunile AAGES par subevaluate față de media sectorului și față de companiile analizate și luate drept reper de comparație. Deasemena disountul de 5% oferit investitorilor ce subscriu în primele 4 zile de la lansarea ofertei de subscriere fac compania să fie cu atât mai atractivă. AAGES prezintă un grad de îndatorare redus și un indicator de solvabilitate ce îi oferă o poziție confortabilă pentru atragerea de noi fonduri în cazul unor împrumuturi bancare. Deasemenea, indicatorii de profitabilitate și rentabilitate se mențin în ultimii 2 ani la valori atractive mult peste media sectorului producătorilor de instalații industriale. Totodată, rezultatul raportat pe trimestrul întâi de 1,44 milioane de lei reprezintă 45% din rezultatul anului 2016 fapt care ar putea duce la finele acestui an la un profit net superior anului 2016 care implicit presupune distribuirea unor dividende mai mari în 2018. Compania prezintă pe site-ul oficial și in prospect o politică de dividend ce presupune distribuirea a 40% – 50% din profitul net realizat în anul fiscal anterior. Toți acesti factori împreună cu transparența de care dă dovadă managmentul (compania organizând o zi a porților deschise unde a invitat cluburile de investitori) mă face să înclin să spun că AAGES Târgu Mureș reprezintă o companie de portofoliu.