Ca urmare a analizei efectuate asupra raportări semestriale interimare aferente anului 2016, ce au fost publicate, respectiv puse la dispoziția investitorilor de Fondul Proprietatea S.A., în ansamblu s-a constat o evoluție favorabilă la nivelul indicatorilor ce reflectă performanța financiară a emitentului.

Indicatorii performanței financiare

Evoluția favorabilă înregistrată la nivelul veniturilor nete din activitatea operațională se datorează în cea mai mare parte câstigurilor nete obținute din vânzarea participațiilor disponibile pentru vânzare în sumă de 913.067.221 lei. Prin urmare veniturile nete din activitatea operațională au marcat o creștere cu 592.648.577 lei, respectiv cu 545,25%, față de aceeași perioadă a anului trecut (30.06.2015).

Reducerea cheltuielilor operaționale cu 17,9% precum și evoluția favorabilă marcată de veniturile operaționale a dus la obținerea de către Emitent, în perioada curentă, a unui rezultat brut de 644.669.612, în creștere cu 1519,28% comparativ cu perioada precedentă (30.06.2015). Prin comparație cu aceeasi perioada a anului trecut, după deducerea din rezultatul brut a cheltuieli cu impozitul pe profit precum și a altor elemente ale rezultatului global , Emitentul a obținut un rezultat net în creștere cu 985,44%.

În perioada analizată, 30.06.2016, rezultatul pe acțiune a crescut la 0,0489 față de aceeași perioadă a anului trecut 30.06.2015 când acesta era de 0,0073 ceea ce reflectă o îmbunătățire a performanței financiare a Emitentului.

Indicatorii poziției financiare

Majorarea semnificativă a numerarului de la 648.858 lei (31.12.2015) la 34.834.299 lei, a depozitelor la bănci cu 189,48% precum și a certificatelor de trezorerie cu 200,36% a fost devansată de reducerea obligațunilor guvernamentale cu 64,54% precum și a participațiilor cu 11,02%. Aceste evoluții în activele deținute de Emitent a dus prin urmare la diminuarea activelor totale cu 250.022.011 lei, respectiv cu 2,06%. Creșterea valorii numerarului deținut de Emitent se datorează în principal încasărilor din cedarea participațiilor precum și dividendelor încasate. Scăderea valorii participatiilor se datorează în mare parte cedării unei părți din acestea dar și reducerea prețului acțiunilor OMV Petrom S.A.

Comparativ cu începutul exercițiului financiar, datoriile totale deținute de emitent au înregistrat o creștere cu 67,80%, în mare parte datorită majorării cu 127,51% a datoriilor către acționari privind returanarea de capital.

În ceea ce privește capitalurile proprii, comparativ cu începutul exercițiului financiar, acestea au înregistrat o reducere de 2,38%, pe fondul diminuării acțiunilor proprii cu 31,20%, a rezultatului reportat cu 21,86% precum și a capitalului social cu 7,48%. Evoluția capitalului social se datorează anulării a 227.572.250 acţiuni proprii precum și ca urmare a diminuării valorii nominale a acţiunilor de la 0,90 lei la 0,85 lei pe acțiune și returnării către acționari a 0,05 Lei pe acţiune.

Ratele de solvabilitate patrimonială (0,99) și generală (129,36) ale Emitentului, au valori peste limitele admisibile, ceea ce evidențiază un echilibru financiar bun pe termen lung care permite acoperirea datoriilor din activul net și a datoriilor pe termen lung din capitalulul propriu. În ceea ce privește ROA de 4,56 %  precum și ROE 4,60%, obținute de emitent, maximizarea acestora indică o mai bună utilizare a activelor din punct de vedere al profitului obținut, respectiv o mai bună utilizare capitalului investit de către acționari.

Sursa: N.S.

Vânzarea participației la OMV-Petrom

Fondul a anunțat vineri ca intenționează să vândă o partea din participația de 19% ce o deține la gigantul petrolier OMV-Petrom. Motivul vânzării, conform comunicatului emis de companie, ar fi creștrea free-float-ului OMV-Petrom. Analiștii sunt de părere însă că adevratul motiv din spatele aceste decizii ar fi finanțarea răscumpărărilor și a distribuițiilor făcute ca urmare a reducerilor succesive ale capitalului social. Vineri, la ora anunțului acțiunile OMV-Petrom au cuborât puternic cu aproape 4%. Motivul declinului vine din vânzările anterioare derulate de Fondul Proprietetea care de regulă pentru a obține o rată de subscriere cât mai mare obișnuiește să vândă cu discount față de prețul din piață. Cel mai recent exemplu fiind vânzarea accelerată a participației Romgaz din luna aprilie care s-a derulat la un discount de 6% față prețul din piață de la acea vreme.  Deprecierea acțiunilor OMV-Petrom de vineri a tras în jos și alți emitenți ce compun indicele BET, probabil investitorii marcânduși profiturile în dorința de a acumula cash pentru oferta OMV-Petrom.

Activele deținute la Electrica evaluate în aprilie la 841 mil. lei

Fondul Proprietatea a declarat deasemenea că își menține interesul de a vinde participațiile ce le deține la subsidiarele Electrica și alți distribuitori de gaze și electricitate. În primăvara acestui an înțelegerea dintre cele două părți (Electrica și Fondul Proprietatea) pentru vânzarea participației de 22% ce o deține Fondul la cele 4 subsidiare Electrica a picat din cauza diferențelor de evaluare. Piața și mai eles investitorii Electrica rămân în continuare foarte interesați de acesta tranzacție care mai devreme sau mai târziu se va realiza. În aprilie Fondul Proprietatea evalua activele deținute la cele patru filiale ale Electrica la 841 mil. lei după ce în no­iem­brie 2015 a urcat valoarea acestora cu 71,3 milioane de lei.

Sursa: Ziarul Financiar, Prime Transaction

Intersecția mediilor mobile ar putea indica finalizarea perioadei de consolidare

După o fază de creștere între 2012 și 2015 graficul Fondul Proprietatea a intrat într-o fază de consolidare la începutul anului 2015. Cotația FP a intrat pe un mini-trend descendent suferind o depreciere de aproximativ 30% și ajungând la un minim de 0,64 lei/acțiune. În luna iulie acțiunile Fondului au pornit un raliu ascendent ce a dus la spargerea liniei de trend descendente și atingerea rezistenței de 0,82 lei/acțiune. Formațiunea de consolidare ce a realizat-o graficul Fondul Prorietatea seamănă tare mult cu o formațiune de tip steag ce este de obicei este o formațiune de continuare a trendului major precedent, în cazul acesta un trend ascendent . Formațiunea de tip steag este caracterizată de 2 linii paralele ce delimitează clar graficul, linia de jos având rol de suport iar cea de sus rol de rezistență. După cum se poate vedea în graficul săptămânal rezistența determinată de linia de trend descendentă tocmai a fost spartă ceea ce însemnă ca graficul acum se poate îndrepta către maxmul absolut de la 0,90 lei/acțiune. Deasemenea, intersecția mediilor mobile de 100 și 200 de zile vin să susțină ipoteza iesirii graficul din zona de consolidare.

Grafic zilnic Fondul Proprietatea

Grafic zilnic Fondul Proprietatea

Grafic saptamanal Fondul Proprietatea

Grafic saptamanal Fondul Proprietatea