Dacă în tutorialul precedent am analizat informațiile disponibile pe site-ul Bursei de Valori București și am văzut cum pot acestea să ne ajute în analiza unei companii, în acest tutorial vom intra în analiza rezultatelor financiare anlizând documentele PDF publicate de companii.

În caz că ai ratat tutorialul precedent îl găsești accesând următorul link – Cum analizezi o companie pornind de la informațiile publicate pe site-ul bursei

Performanța unei companii pe bursă e determinată de rezultatele financiare ale companiei. Prețul acțiunii pe bursă crește sau scade în funcție de rezultatele financiare raportate de companie sau de așteptările pe care le au investitorii pentru următoarele rezultate financiare publicate de companie.

Companiile listate la Bursa de Valori București publică trimestriale sau semestrial rezultatele financiare sub forma unor documente PDF. Aceste documente sunt publice și se pot consulta de oricine.

Analiza rezultatelor financiare în vederea determinării celor mai bune oportunități de investiții poartă numele de analiză fundamentală.

Dacă analiza tehnica (analiza graficelor) ne arată când este cel mai bun moment pentru a intra la cumpărare, analiza fundamentală ne indică care sunt cele mai bune companii care merită cumpărate.

Fiecare companie are propriul stil de a publica rezultatele financiare, unele sunt foarte seci, publicând doar datele brute, alte companii sunt foarte deschise incluzând în raportul PDF un mesaj din partea conducerii companiei și chiar estimări pentru următoarele trimestre.

Chiar dacă pare o muncă foarte complexă dedicată absolvenților de studii economice, analiza rezultatelor financiare nu e atât de complicată precum pare. Desigur, există analiști care pot face o serie de calcule foarte complexe prin care pot estima prețul corect a unei companii însă noi, în calitate de mici investitori, nu vom intra în calcule foarte complexe.

În acest scurt tutorial mă voi rezuma în a vă prezenta o serie de indicatori financiari ușor de înțeles pe care orice investitor îi poate calcula și înțelege.

Mic manual de analiza a acțiunilor

Structura unui raport financiar

Rapoartele financiare ale companiilor listate la bursă sunt compuse din 3 părți principale:

 • Bilanțul contabil
 • Contul de profit și pierderi
 • Situația fluxurilor de numerar

Bilanțul contabil ne prezintă o imagine a tuturor bunurilor financiare sau non-financiare (clădiri, utilaje, etc) pe care le deține o companie la un moment dat. Tot din această secțiune vom putea afla ce datorii are compania și cum este susținută activitatea companiei.

Din bilanțul contabil putem afla:

 • Care este valoarea bunurilor pe care se bazează activitatea companiei
 • Care este valoare datoriilor și căt de repede pot fi acestea acoperite
 • Cum este susținută activitatea companiei (surse proprii sau credite)
 • Cât de eficient se mișcă stocurile companiei

Contul de profit și pierdere reflectă performanța companiei și reprezintă, în opinia multor investitori principalul element la care investitorii se uită atunci când deschid un raport publicat de companie. Această secțiune cuprinde o listă a veniturilor, a cheltuielilor iar la final o valoare a rezultatului final, profitul net a perioadei.

Cele mai importante rubrici de analizat la acest capitol sunt:

 • Veniturile din exploatare
 • Cifra de afaceri
 • Cheltuielile operaționale
 • Rezultatul operațional sau rezultatul din exploatare
 • Profitul Net

Situația fluxurilor de numerar ne arată care este circuitul banilor în companie. Tot din această secțiune putem vede ce investiții a făcut compania, dacă a distribuit dividende și cu ce cash a rămas compania la finalul acelei perioade.

Vom lua rând cele 3 secțiuni pentru a sublinia cele mai importanți indicatori pe care trebuie să-i avem în vedere atunci când analizăm un raport financiar.

Cum interpretezi informațiile din bilanțul contabil?

Activele

Acestea reprezintă resurse controlate de firma obținute din beneficii trecute și de la care se așteaptă sa genereze beneficii economice viitoare fie sub forma intrărilor de numerar (sau echivalente numerar), fie prin reducerea ieșirilor de numerar. Sursa: Tradeville – tradepedia

Aceste active sunt împărțite în 2 categorii

Active circulante / curente

Acestea sunt bunuri și valori care participa la un singur circuit economic, fiind deținute pe termen scurt (mai mic de un an) de către societate. Aceasta categorie de active este importantă pentru finanțarea curentă a activității unei companii. Sursa: Tradeville – tradepedia

Active imobilizate

Reprezintă bunurile și valorile cu o durată de utilizare mai mare de un an și care nu se consuma la prima utilizare, acestea fiind împărțite în trei categorii: imobilizări necorporale, imobilizari corporale și imobilizari financiare. Sursa: Tradeville – tradepedia

O creștere a activelor de la un an la altul indică o companie care investește, se dezvoltă și folosește toate resursele financiare disponibile în mod responsabil.

Datoriile

Reprezintă obligații de plată pe care le are compania care prin decontare vor genera o ieșire de numerar. Faptul că o companie are datorii nu e un lucru rău. Pentru a se dezvolta mai repede multe companii recurg la credite sau alte forme de finanțare iar acest lucru poate fi benefic pentru dezvoltarea business-ului.

Probleme pot apărea însă în momentul în care aceste datorii scapă de sub control și ajung să fie greu de suportat.

Datoriile pe termen scurt

Sunt datorii care trebuie achitate în decurs de 12 luni. Aceste datorii pot fi: împrumuturi prin emisiuni de obligațiuni, sume datorate băncilor, datorii către diverși furnizori etc.

Pentru a vedea în ce măsură aceste împrumuturi pot fi achitate investitorii calculează o serie de indicatori pe baza datelor din bilanț.

Indicatorii de îndatorare trebuie urmăriți cu atenție deoarece un management defectuos a datoriilor ar putea duce la intrarea companiei în insolvență și de aici la suspendarea companiei de la tranzacționare. Deși datoriile nu sunt privite cu ochi prea buni de către investitori, un management bun al datoriilor poate crește nivelul profitului unei companii pe viitor.

Indicatorul de lichiditate curentă

Reprezintă unul din cei mai importanți indicatori, care are rolul de a ne arăta în ce măsură compania are capacitatea de a-și onora datoriile pe termen scurt. O valoare cât mai mare indică o capacitate ridicată a companiei de a-și achita datoriile fără a fi nevoie de a apela la surse de finanțare externe. Dar o valoare prea mare ar putea semnala totodată și un management incapabil de a valorifica stocurile curente și de a profita din plin de capacitatea de îndatorare pe termen scurt pentru extinderea activității companiei.

Lichiditate curentă = Active Circulante / Datorii pe termen scurt

Analiștii recomandă, în general, o valoare de peste 1 dar, în funcție de sectorul de activitate, această valoare poate varia. O valoare sub 0,8 este considerată ca fiind un semnal negativ.

Indicatorul de lichiditate intermediară (Test acid)

Se calculează aproape similar cu indicatorul de lichiditate imediată doar că de această dată din valoarea activelor circulante se scad stocurile.

Lichiditatea intermediara = (Active circulante – Stocuri) / Datorii pe termen scurt

Motivul pentru care se scade valoare stocurile este legat de faptul că în cazul în care compania va suferi un șoc din punct de vedere financiar și va trebui să vândă din stocuri pentru a-și acoperi cheltuielile pe termen scurt probabil nu va reuși să valorifice acele stocuri la prețul cu care le-a evaluat din bilanț. Așadar calculul de mai sus vrea să scoată în evidență în ce măsură compania își poate acoperi cheltuielile pe termen scurt fără a recurge la stocurile pe care le dispune.

Datoriile pe termen lung

Reprezintă datorii care trebuie achitate într-un termen mai mare de un an de zile. Pot fi credite, obligațiuni sau alte tipuri de datorii.

Pentru a măsura capacitatea companiei de a face față acestor datorii investitorii calculează o serie de indicatori de îndatorare.

Rata de îndatorare globală

Se calculează ca raport între datoriile totale și activele totale și indică gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt și lung, cu activele companiei. Un nivel ridicat a acestui indicator (de peste 70%) arată o dependență ridicată a companiei de credite și alte soluții de finanțare și pune, totodată, o presiune ridicată pe profitabilitatea și lichiditatea companiei. O valoare prea mică a acestui indicator poate indica, de asemenea, o ezitare a managementului de a apela la împrumuturi bancare.

Îndatorare globală = Total datorii / Total Active

Levierul financiar

Indicatorul reflectă în ce măsură datoriile companiei sunt acoperite de capitalurile puse la dispoziție de acționari, reflectând totodată capacitatea managerilor de a atrage resurse financiare externe, pentru a spori eficiența capitalurilor proprii. Este recomandat ca rezultatul să fie subunitar, o valoare supraunitară semnalând un grad de îndatorare ridicat.

Levier financiar = Total datorii / Total capitaluri proprii

Conform Tradeville, capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al proprietarilor în activele unei companii după deducerea tuturor datoriilor sale.

Acesta se constituie pe baza a doua surse:

1. Fondurile investite inițial (la momentul constituirii companiei) în companie împreună cu sumele adiționale furnizate ulterior de proprietari (majorări de capital).
2. Profitul reinvestit an de an

Capitalurile proprii reprezintă surse de finanțare stabile la dispoziția companiei, care împreună cu datoriile pe termen lung formează capitalurile permanente.

Urmărește evoluția în timp a principalilor indicatori financiari

Pentru investitori este foarte important să urmărească evoluția în timp a principalilor indicatori financiari. Urmărind, de exemplu, evoluția indicatorilor de îndatorare și evuluția cifrei de afacere sau a rezultatului operațional ne putem da seama dacă o companie ar putea avea de suferit din cauza unei rate de indatorare prea mare sau dacă compania ar putea fi sufocată de datorii.

În cadrul Comunității Investestelabursa investitorii pot urmări evoluția ratei de îndatorare a principalelor companii listate la bursă începând cu anul 2015 sub forma unor grafice foarte ușor de interpretat.

Informații de urmărit în cadrul contului de profit și pierdere

În cadrul contului de profit și pierdere cele mai importante secțiuni de urmărit sunt: veniturile înregistrate de companie și profitul operațional și profitul perioadei.

Un capitol important în cadrul contului de profit și pierdere este cel al rezultatelor operaționale. Informațiile cuprinse acolo ne arată cum evoluează business-ul companiei de la o perioadă la alta și cum reușește compania să producă bani.

Creșterea veniturilor de la o perioadă la alta împreună cu creșterea rezultatului operațional ne arată o companie care este pe un trend ascendent.

În cadrul anumitor rapoarte publicate de companiile listate la Bursa de Valori București veți întâlni unele companii care sunt mai transparente și pun la dispoziție informații despre cum au evoluat veniturile pe toate liniile de business pe care operează compania, pe când alte companii sunt mai rezervate publicând doar veniturile totale.

Tot la această secțiune veți întâlni în cadrul unor rapoarte termeni precum EBITDA sau EBIT.

EBITDA – reprezintă câștigul unei companii înainte de a-și plăti taxele, dobânzile sau a fi deduse amortizarea sau deprecierea. Această valoare ne va arăta câți bani generează compania din activitatea ei de bază înainte de a-și plăti datoriile și taxele.

EBIT – este similar cu EBITDA doar că în calcularea valorii au fost deduse cheltuielile cu amortizarea și deprecierea. Pe scurt, este profitul înainte de dobânzi și taxe.

În final, profitul net reprezintă cel mai important indicator pe care îl urmăresc majoritatea investitorilor deoarece pe baza acestei valori investitorii își pot face calcule legate de dividende. Important de reținut însă e faptul că trebuie urmărită valoarea trecută la secțiunea profitul perioadei și NU valoarea trecută la secțiunea rezultat global, aceasta putând fi denaturată.

Totodată, în analiza rezultatelor financiare investitorii urmăresc de obicei rezultatele la nivel de grup ale companiilor, pe baza acestora ei reușind să-și facă o imagine de ansamblu asupra întregului business.

Urmărește evoluția rezultatelor financiare

Pentru un investitor la bursă umărirea rezultatelor financiare dar mai ales urmărirea evolției cifrei de afacere și a profitului net este foarte importantă doarece prețul acțiunilor pe bursă este dictat de performanța financiară a companiei.

În cadrul Comunitații Investestelabursa investitorii pot urmări evoluția cifrei de afacere, a profitului operațional și a profitlui atât la nivel trimestrial cât și la nivel anual. Am adunat date pentrul 40 de companii listate la Bursa de Valori București încpând cu anul 2014 – 2015 astfel încât să avem o imagine de ansamblu asupra principalilor indicatori financiari.

Indicatori de profitabilitate

Valorile indicatorilor de profitabilitate sunt probabil cei mai urmăriți parametrii în cadrul raportărilor financiare. Aceste valori sunt exprimate în procente, iar o îmbunătățire la nivelul profitabilității arată o companie mai performantă, cu potențial mai mare de distribuire de dividende, ceea ce înseamnă că acțiunile ar trebui să fie cu atât mai atractive.

Marja operațională

În opinia multor analiști este cel mai important indicator de profitabilitate deoarece arată capacitatea companiei de a genera profit, iar valoarea obținută nu este alterată de alte cheltuieli care nu țin neapărat de afacerea în sine. Pentru calcularea marjei operaționale se folosește EBITDA, care reprezintă profitul operațional înainte de a achita dobânzile, impozitele și amortizările imobilizărilor necorporale. Indicatorul arată, practic, capacitatea companiei de a genera valoare adăugată acționarilor.

Marja operațională = Rezultat operațional / Cifra de afaceri

Investitorii urmăresc, în general, creșterea valorii EBITDA de la o raportare financiară la alta, creșterea însemnând, desigur, o îmbunătățire a profitabilității și o marjă operațională mai mare.

Marja Netă

Arată cât reprezintă profitul net din cifra de afaceri realizată de companie. Mai exact, cât profit net generează fiecare leu obținut din vânzări. Cu cât marja de profit e mai mare, cu atât activitatea totală a companiei este mai eficientă și mai profitabilă. Conform analiștilor, în funcție de sectorul în care compania își desfășoară activitatea, acest indicator se calculează diferit

Marja neta: Rezultat Net / Cifră de afacere sau Venituri totale

O valoare de referință pentru marjă netă e greu de precizat, aceasta variind în funcție de sectorul de activitate. O marjă de profit scăzută poate indica, totodată, anumite aspecte despre sectorul în care operează compania sau despre condițiile economice din industria respectivă. Datorită acestor aspecte, analiștii recomandă raportarea marjei nete la media sectorului din care face parte compania respectivă.

Având o imagine asupra bilanțului contabil și asupra contului de profit și pierdere putem acum să folosim aceste două elemente pentru a calcule o serie de indicatori financiari pe care să-i folosim în analiza companiilor.

Indicatori de rentabilitate

Rentabilitatea reprezintă o valoare care ilustrează capacitatea companiei de a genera profit și implicit valoare acționarilor. Creșterea acestei valori, de la un an la altul, arată o eficiență în cadrul activității economice a acelei companii și este totodată o dovadă a unui management bun care știe să gestioneze bine toate stadiile circuitului economic.

Rentabilitatea activelor

Este unul din indicatorii principali de rentabilitate, ilustrând eficiența companiei de a utiliza activele deținute, pentru a genera profit.

ROA = Profit Net / (Active totale – datorii curente)

Valoarea, astfel obținută, arată câți lei, sub forma de profit, se obțin la fiecare leu investit în activele companiei.

Ca regulă generală, o valoare de peste 5 este considerată de specialiști ca fiind bună, dar această valoarea de referință poate să difere în funcție de sectorul de activitate al companiei. O excepție de la această regulă generală este sectorul bancar, unde analiștii urmăresc o valoare ROA de cel puțin 1,5. De asemenea, în cazul companiilor cu necesități intensive de capital și cu bază mare de active, valoarea ROA va fi mai mică, în timp ce în cazul companiilor cu active fixe mai reduse (companii software) valoarea ROA obținută ar putea fi mai mare.

Rata rentabilității financiare

Mai este cunoscută și sub denumirea de “rentabilitatea capitalurilor proprii”, iar în opinia mai multor analiști este cel mai important indicator de rentabilitate, deoarece arată eficiența cu care compania a utilizat banii obținuți de la acționari.

ROE = Profit Net / Capitaluri proprii

O valoare ROE care crește într-un ritm constant poate indica faptul că managementul companiei oferă un plus de valoare banilor investiți de acționari. Un ROE între 15 și 20 este considerat de specialiști ca fiind bun. În interpretarea valorii ROE, specialiștii recomandă investitorilor să urmărească, de asemenea, și evoluția datoriilor.

O creștere accelerată a datoriilor ar putea indica faptul că managementul finanțează activitatea companiei prin împrumuturi bancare, fapt care duce implicit la creșterea nivelului îndatorării.

Rentabilitatea capitalului investit (ROIC)

Indicatorul ROIC este una din cele mai intuitive metode de masurare a performantei financiare a unei companii.

ROIC masoara cat profit genereaza o companie pentru fiecare leu/dolar/euro atras de la actionari sau prin imprumuturi

Ne indica cat de bine foloseste managementul companiei capitalul atras pentru a genera profit.

Analiza indicatorilor de rentabilitate și profitabilitate

Evoluția în timp a principalilor indicatori de rentabilitate și profitabilitate poate fi foarte ușor studiată în cadrul Comunității Investestelabursa. Având în baza de date informații despre evoluția activelor, a profitului net sau operțional începând cu anul 2014/2015 am generat o serie de grafice prin intermediul cărora investitorii pot vedea cum au evoluat principalii indicatori de profitabilitate în timp.

Fluxurile de numerar

Informațiile cuprinse în această secțiune constituie o bază de evaluare a capacităţii entităţii de a genera numerar şi echivalent de numerar, precum şi a utilităţii acestor fluxuri.

Tabloul fluxurilor de numerar este compus din 3 secțiuni principale:

 • Fluxuri de numerar din exploatare – ne indică ce rezultat a reușit să obțină compania din activitatea sa de producție
 • Fluxuri de numerar din investiți – ne indică numerarul generat de companie în urma vânzării sau cumpărarii de divserse active
 • Fluxuri de numerar din finanțare – numerarul rezultat în urma distribuirii de dividende sau achitării datoriilor

Interpretarea tabloului fluxurilor de numerar este explicată foarte bine următorul video pe care va invit să-l vizionați

Cum te pregătești pentru raportările financiare publicate de companii?

Imagine de ansamblu asupra ultimelor rezultate financiare

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra ultimelor rezultate financiare am creat o secțiune specială în cadrul Comunității Investelabursa numită Finbord în care investitorii pot identifica acele companii care au surprins plăcut în urma ultimelor rezultate financiare publicate.

Totodată pot vedea un top al celor mai ieftine companii, al companiilor care sunt cele mai rentabile, cele mai profitable etc.

Tot acest tablou de bord se actualizează în fiecare zi pe baza ultimelor prețuri de închidere și se schimbă de fiecare dată când companiile își publică rezultatele financiare.

Pachet comisioane speciale oferit de Goldring

Prin intermediul Goldring poti beneficia de un pachet de comisioane speciale timp de 1 an de zile.

Cine e Goldring?

Intermediar cu o experiență pe piața de capital de 22 de ani și o contribuție activă în cadrul acesteia fiind cunoscuți pentru:

 • Premiul pentru inovație în industria de brokeraj în 2019 acordat de Bursa de Valori București în Iulie 2020.
 • Premiul obținut cu ocazia inaugurării anului bursier 2018 pentru “Intermediarul companiilor antreprenoriale româneşti la BVB”.
 • Premiul aniversar “România 100” pentru contribuţia la dezvoltarea activităţii de brokeraj acordat de Asociaţia Brokerilor în decembrie 2018

Pachet comisioane speciale – vezi toate avantajele

 • comision de 0.42% pentru tranzactii la Bursa de Valori Bucuresti – cel mai mic comision de pe piata din Romania
 • comision VIP pentru investitii pe piete internationale – 0.01$ (dar minim 3$) pentru investitii pe bursa din SUA

Pentru a beneficia de comisioanele speciale la crearea contului nu uita să specifici sursa recomandarii – investeste la bursa