În primul semestru al anului 2016 față de aceeasi perioadă a anului trecut, cantitatea de gaze naturale transportată de Transgaz a scăzut cu 9%, în timp ce cantitatea de gaze vehiculate s-a diminuat cu 8%.

Indicatorii poziției financiare

La nivelul Emitentului, în perioada curentă cu referire la finele exercițiului financiar precedent (31.12.2016),  activele totale deținute de acesta au cunoscut o majorare cu 4,69%, datorată în principal creșterii mai pronunțate a activelor curente, mai exact cu suma de 274.490 lei în mărimi relative și în dinamică cu 24,13%. În ceea ce privește activele imobilizate, acestea au scăzut cu 1,11% fapt datorat atât reducerii activelor necorporale (1,6%) cât și a celor corporale (2,69%). Înfluența favorabilă înregistrată la nivelul activelor curente este rezultatul majorării semnificative a disponibilităților bănești cu 37,47% (262.623 lei) precum și a stocurilor cu 18,93 % (datorită creşterii stocului de gaze naturale).

Prin comparație cu începutul efercițiului financiar, în perioada curentă,  datoriile totale s-au majorat cu 19,94%, influența cea mai mare fiind exercitată de datoriile cu scadență mai mică de un an care au înregistrat o creștere semnificativă cu 105,41%, datoriile pe termen lung diminuându-se cu 1,52%. În perioada analizată, capitalurile proprii s-au redus cu 1,21%, motivul principal fiind diminuarea rezultatului reportat.

Indicatorii performanței financiare

Creșterea veniturilor din exploatare, în preioada curentă, cu 5,23% a fost devansată de cea a cheltuielilor din exploatare (19,56%) ceea ce a dus la înregistrarea unui rezultat operațional mai mic cu 12,98% față de aceeași perioadă a anului trecut (30.06.2016). Veniturile din exploatare au crescut ca urmare a cresterii altor venituri datorate prescrierii unor penalități in legatura cu întarzierea achitării unor dividende din perioada 2000-2003. Rezultatul financiar aferent semestrului I s-a concretizat în profit atât în anul 2016 cât și în anul 2015. Cu toate acestea în perioada analizată comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, rezultatul financiar s-a diminuat cu 16,39%, datorită reducerii atât a cheltuielilor financiare cât și a veniturilor financiare.

Ca urmare a deducerii cheltuielii cu impozitul pe profit din rezultatul brut, la 30.06.2016 s-a obținut un profit net în sumă de 281.768 lei, mai mic cu 12,37% față de aceeași perioadă a anului trecut (30.06.2015) când acesta era în sumă de 321.558 lei.  

Ratele de solvabilitate determinate la nivelul emitentului se situează peste limitele admisibile, coeficientul solvabilității patrimoniale de 0,68 mai mare ca 0,5 precum și cel al solvabilității generale 3,13 mai mare ca 1, evidențiind un echilibru financiar bun. Gradul de îndatorare de 31,98% se află sub nivelul de 50% ceea ce îndică o stabilitate financiară puternică a Emitentului. În ceea ce privește indicatorii de lichiditate,  și la nivelul acestora s-a constatat o evoluție favorabilă, consolidând capacitatea entității de a-și acoperi datoriile curente pe seama activelor circulante (2,48), a creanțelor, numerarului și echivalentelor de numerar (2,32) precum și a disponibilităților (1,69).

Valoarea ratelor de rentabilitate determinate la nivelul Emitentului tind spre maximizare, ceea ce  indică în cazul rentabilității economice (6,50%) eficiența mijloacelor materiale și financiare alocate întregii activități a întreprinderii, ROA (5,44%) reflectând eficiența utilizării activelor din punct de vedere al profitului obținut iar ROE (7,99%) indicând eficiența utilizării capitalului investit de către acționari.

Sursa: N.S.

Gazoductul de sub Dunăre

La finalul lunii septembrie Transgaz a anunțat că a finalizat implementarea principalului gazoduct pe sub Dunăre ce va face parte din proiectul BRUA ( Bulgaria – România – Ungaria – Austria) ce va lega rețelele de gaze din cele 4 state. Prin intermediul acestui proiect gazele naturale extrase din Marea Neagră vor putea ajunge spre Austria și mai departe spre vestul Europei. Implementarea traversarii gazoductului pe sub cursul Dunării este unul din cele mai abițioase proiecte din Europa, lungimea efectivă a subtraversării fiind de 2,1 km.

Gazoductul Giurgiu – Ruse va avea o lungime totală de circa 25 km din care 15,4 km pe teritoriul Bulgariei și 5,2 km pe teritoriul țării noastre. Conducta va avea o capacitate totală de transport de 1,5 miliarde mc/an dinspre Bulgaria spre România iar capacitatea dinspre România spre Bulgaria va fi de 500 mil mc/an și va putea fi folosită atât pentru exporturi cât și pentru importuri de gaze.

Transgaz a semnat, la începutul lunii septembrie, la Budapesta,  un acordul prin care primeşte o finanţare europeană de 179 de milioane de euro pentru lucrările de pe teritoriul României la gazoductul BRUA. Primele importuri şi exporturi de gaze prin conducta Giurgiu-Ruse vor avea loc, cel mai probabil, începând cu anul gazier 2016-2017.

Tradiție în distribuția de dividende

Transportatorul de gaze este unul din emitenții ce distribuie an de an dividende atractive. În 2016 Emitentul a propus un dividend de 21,24 lei/acțiune însă statul, acționarul majoritar, a cerut ulterior un dividend cu 30% mai mare și anume 27,61 lei/acțiune. Comaniile în care statul este acționar majorar sunt obligate prin lege să distribuie cel puțin 50% din profitul realizat acționarilor prin dividende. În 2016 la cererea statului transportatorul de gaze a distribuit 65% din profitul realizat prin dividende.

Pentru anul 2017 analiștii estimează pentru Transgaz un dividend brut de 21,26 lei/acțiune.

AcțiunileTransgaz în faza de consolidare

Graficul transportatorului de gaze a intrat pe o pantă ascendentă din luna Iunie după ce s-a prabușit imediat dupa data ex-dividend. Trendul ascendent s-a oprit pentru scurt timp la rezistența de 290 lei/acțiune după care a trecut fară prea mari probleme de valoarea de 300 lei/acțiune. Acțiunile Transgaz au intrat într-o fază de consolidare dreptunghiulară între suportul de 300 lei și rezistența de 310 lei. Graficul Emitentului va atinge în curând linia mediană a pitchfork-ului ascendent ce este susținută și de media mobilă de 50 de zile. În cazul în care suportul va reuși să suțina cotația este destul de probabil ca acesta să testeze din nou rezistența de 310 lei. Dacă cotația va trece sub media mobila de 50 de zile vom avea o testare a vechiului suport de la 290 lei/acțiune.

Analiza grafic zilnic Transgaz

Analiza grafic zilnic Transgaz