Guvernul a aprobat în vara acestui an posibilitatea repartizării trimestriale a profitului către acționarii societăților, așadar am putea asista în toamna acestui an la o nouă rundă de dividende din partea companiilor listate. Având în vedere nevoia de bani la bugetul de stat pentru a putea asigura plata pensiilor și salariilor sunt convins că multe dintre companiile în care statul este acționar majoritar vor distribui dividende.

Până la urma tot acest demers pentru adoptarea legii care da posibilitatea distribuirii dividendelor trimestriale a fost inițiat tocmai pentru ca statul să poată încasa bani din dividende mai repede. Desigur, legea este benefică și altor companii private însă mă îndoiesc că legea a fost adoptată în urma solicitărilor venite din partea mediului privat.

Odată cu raportările financiare semestriale putem face o serie de calcule legate de dividendele ce ar urma să le distribuie companiile de la Bursa de Valori București în toamna acestui an. Valorile dividendelor prezentate mai jos au fost obținute aplicând o rată de distribuție de 90% la profitul net semestrial obținut la finalul lunii iunie.

Deja unele companii precum Romgaz, Conpet, Transgaz au convocat adunări generale ale acționarilor pentru a doua parte a lunii septembrie în vederea prezentării raportului privind activitatea desfășurată în primul semestru al acestui an. În cadrul acestei adunări generale, acționarul majoritar (Statul Român) poate introduce oricând pe ordinea de zi o propunere de distribuție de dividende care să fie dezbătută în cadrul adunării.

Deisgur, am putea asista la distribuții de dividende venite și din partea companiilor din sectorul privat însă în acest caz totul depinde de decizia conducerii companiei, politica de dividend și de hotărârea din cadrul AGA.

După cum se poate observa în tabelul de mai jos toate companiile dispun de suficiente lichidități pentru a distribui dividende. Având în vedere numerarul disponibil la 30 Iunie nu e exclus ca unele companii să distribuie chiar mai mult de 90% din profit.

Dividende estimate pe baza rezultatelor de la finalul semestrului întâi

CompanieProfit Net S1Dividend estimatRandament la 16.08.2018Numerar la 30 Iunie 2018
Romgaz797.704.0001.865.7%2.528.535.000
Nuclearelectrica182.314.4060.547.3%360.268.952
Transelectrica98.020.4791.205.2%545.607.214
Transgaz279.606.31321.376.4%1.512.496.000
Conpet21.625.6122.242.5%166.451.048