În ceea ce privește indicatorii ce reflectă poziția financiară BRD s-a constatat o reducere la nivelul activelor totale (-0,33%) și a datoriilor totale (-1,39%), cât despre capitalurile proprii, acestea au crescut cu 7,27%. Creșterea creanțelor asupra instituțiilor financiare cu 65,73% ce a fost înregistrată la sfârșitul trimestrului III al anului 2016 față de finele anului 2015, a fost devansată de reducerea semnificativă a creanțelor asupra Băncii Centrale (-57,27%) precum și a Instrumente financiare derivate si titluri detranzactie (-37,54%), ceea ce a dus la diminuarea activelor totale. Scăderea datoriilor totale a fost marcată în principal de reducerea împrumuturilor atrase (-47,09%) precum și a depozitelor inderbancare (-16,85%). Totodată la nivelul datoriilor totale s-a remarcat o creștere cu 11,91% a elementului alte datorii. Mjorarea capitalurilor proprii cu 7,27% la nivelul Bancii față de 30 septembrie 2015, se datorează în principal creșterii rezultatului reportat(+11,87%) și creșterii rezervelor privind  activele disponibile pentru vânzare(+18.46%).

Performanța financiară a băncii

Indicator30.09.201630.09.2015Evolutie(%)
Venituri operationale2.015.3011.833.9459.89
Cheltuieli operationale(975.014)(986.904)(1,20)
Rezultat operational1.040.287847.04122,81
Profit brut691.066420.43364.37
Profit net586.376350.59367,25

Reducerea veniturilor din dobânzile privind depozitele atrase (-47,79%), a veniturilor din dobânzi privind împrumuturile (-88,53%), a veniturilor din dobânzi privind instrumentele de acoperire (-100%), a fost devansată de creșterea semnificativă înregistrată la nivelul veniturilor din diferențe de curs valutar (+258,99%) precum și la nivelul câștigurilor din active financiare disponibile pentru vânzare (+516,78%), ceea ce a dus la majorarea veniturilor operaționale.
Scăderea înregistrată la nivelul cheltuielilor operaționale este rezultatul diminuării cu 26,02% a contribuției la fondul de garantare a depozitelor și la fondul de rezoluție. În ceea ce privește cheltuielile cu personalu, acestea au crescut cu 4,88%.

Datorită creșterii veniturilor operaționale, respectiv a reducerii cheltuielilor operaționale, profitul operațional (EBIT) a marcat o majorare cu 22,81%, timp în care profitul net (PAT) a înregistrat o creștere simțitoare cu 67,25%.

Sursa: N.S.

Cotația BRD stagnează în jurul suportului de la 11 lei

De la mijlocul lunii septembrie prețul acțiunilor BRD se pare că s-a împotmolit la valoarea de 11 lei. Nici măcar rezultatele financiare bune nu au reușit deocmadată să dezghețe cotația băncii care refuză să aleagă o direcție. Dacă analizăm graficul săptămânal indicatorii ce-i aveți în imaginea de mai jos par să arate o tendință de depreciere a acțiunilor. Recenta intersecție a mediilor indicatorului SMI și trendul descrescător a curbelor oscilatorului Stohastic confirmand ambele același lucru.

Grafic saptamanal BRD

Grafic saptamanal BRD

Graficul zilnic al băncii arată o stagnare între suportul de la 10.80 lei/acțiune și rezistența de la 11.20 lei/acțiune. Deasemenea incertitudinea și lipsa unei direcții clare este semnalizată și de indicatorul MACD care oscilează de mijlocul lunii octombrie în jurul valorii 0.

Grafic zilnic BRD

Grafic zilnic BRD