DIGI Comunications NV este societatea mama a cunoscutei companii RCS&RDS fiind înregistrată în Amsteram în data de 29 Martie 2000. Compania este principalul furnizor de servicii de telecomunicații în Romania și Ungaria. Serviciile oferite de companie includ servicii de televiziune prin cablu sau prin satelit, internet fix, date fixe și telefonie fixă. Rețeaua de fibră optică a companiei deservește aproximativ 62% din gospodăriile din România și aproximativ 24% din gospodăriile din Ungaria.

În ultimii ani operatorul telecom a investit în dezvoltarea rețelei de telefonie mobila ajungând să opereze astfel rețeaua mobilă cu cel mai rapid ritm de dezvoltare și una din rețelele mobile cele mai avansare din punct de vedere tehnologic din România.

Numărul de abonați ai rețelei mobile DIGI a crescut spectaculos în ultimii ani, recent operatorul anunțând ca are peste 2 mil de abonați persoane fizice aceștia reprezentând aproximativ 25% din piața de abonamente de telefonie mobilă din România.

Aspecte cheie din situațiile financiare

Activitatea companiei a cunoscut o creștere organică de la aproximativ 0,7 milioane RGU (revenue generatig unit) in 2002 la 12,4 milioane RGU.  Operatorul telecom a raportat pentru 2016 venituri totale de 842,8 mil de euro în creștere cu 12,3% cea mai mare parte a veniturilor provenind din România, 615,4 mil euro. Activele nete ale companiei s-au majorat la 1,24 miliarde de euro față de valoarea de 1,13 mld. Euro în 2015.  Veniturile DIGI au crescut de la an la an dacă în 2014 compania a raportat venituri de 661 mil euro în 2015 acestea au crescut la 770 mil euro urmând ca în 2016 acestea să ajungă la 842 mil euro rezultând astfel o creștere anuala compusă de 14%. Capitalurile proprii în schimb s-au înscris pe o pantă descendentă în ultimii ani scăzând de la 100 mil de euro la 41,2 mil euro la finalul anului 2016. La nivelul fluxurilor de numerar putem regăsi aceeași situație, acestea scăzând pâna la valoarea de 14,6 mil. Euro în 2016.

Potrivit ultimelor date financiare datoriile totale ale companiei s-au majorat cu aproape 20% până la 1,19 mld euro ceea ce rezultă o rată de îndatorare de 96% raportată la activele totale de la sfârșitul anului 2016.

Îndatorarea un factor comun în sectorul telecom

Investitorii de pe piața locală sunt seperiați în general de companiile ce prezintă o rată de îndatorare ridicată, îngrijorările lor fiind îndreptățite, dar acestă rată de îndatorare este des întâlnită la companiile ce se află în continuă dezvoltare (vezi Medlife). Nicăieri nu este mai des întâlnită acestă particularitate decât în sectorul telecom care este caracterizat prin creșteri constate ale cifrei de afaceri, necesar uriaș de capital pentru a susține investițiile în dezvoltare și modernizare a rețelelor și costurile fixe mari. Companiile telecom își finanțează cheltuielile de multe ori prin datorii, acestea ducând în final la costuri ridicate de finanțare. Deasemena sectorul telecom este caracterizat și de cheltuieli ridicate cu amortizarea datorită bazei mari de active fixe și a rețelelor lor.

Evaluarea companiilor telecom pe baza multiplilor

Având datele financiare putem calcula diferiți multipli de evaluare și deasemenea putem compara valorile obținute cu multiplii companiilor din același sector de activitate.

După cum se poate vedea rata de îndatorare ridicată este un factor comun întâlnit și la ceilalti jucători din piața telecom din Europa valoarea gradului de îndatorare oscilând între 72% și chiar 170%.

CompanieRata de îndatorare (Datorii totale /active totale)
Digi96%
Telekom Austria94%
Magyar Telekom73%
Orange Polska72%
Telenor ASA170%
SwissCom125%

Multiplul PER devine nerelevant în cazul sectorului telecom

Utilizând multiplul PER (folosit de în evaluarea și compararea companiilor) ce se calculează împărțind prețul acțiunii la rezultatul pe acțiune, obținem pentru DIGI o valoare între 104,6 la prețul de 56 lei/acțiune și un PER de 71 la prețul 38 lei/acțiune.  Cheltuielile ridicate cu investițiile în modernizare, costurile de finanțare și eventualele reduceri de impozite fac ca veniturile și câștigurile din sectorul telecom să fie volatile de la un an la altul. Acest lucru influențează deasemena și fluxurile de numerar prin urmare analiștii sunt de părere că evaluarea companiilor din sectorul telecom pe baza multiplului PER nu poate să transpună valoarea justă a acestora.

EBITDA indicatorul recomandat pentru sectorul telecom

Prin urmare pentru o evaluare mai justă aceștia recomandă utlizarea valorii EBITA care este un indicator mai fiabil al eficienței operaționale și al sănătății financiare al unei companii deoarece permite investitorilor să se concentreze asupra profitabilității companiei. Deasemenea, din punct de vedere practic, utilizarea EBITDA este utilă, deoarece este utilizată și în alte măsuri de evaluare aplicate în mod obișnuit companiilor de telecomunicații mai exact EV / EBITDA care poate fi considerat un P/E dar la nivel strict operațional.

Calculând valoarea EV/EBITDA pentru DIGI folosind datele din raportul pe 2016 obținem o valoare cuprinsă între 7,5 la prețul de 56 lei/acțiune și EV/EBITDA de 5,9 pentru prețul de 38 lei/acțiune. Potrivit datelor de la GuruFocus.com valoarea medie a industriei Global Telecom Services este de 7,6 ceea ca ce face ca DIGI să se poziționeze sub media sectorului chiar și la prețul maxim de 56 lei. Valorile calculate de cei de la GuruFocus.com pentru o serie de companii telecom din Europa arata valori EV/EBITA apropiate de valorile calculate pentru DIGI. Discount-ul de 7% pe tranșa investitorilor de retail duce valoare EV/EBITDA și mai aproape de valorile companiilor din Europa adica între 5,63 și 7,09.

CompanieEV/EBITDA 2016
Digi5,9  – 7,5
Orange Polska4,5
Telenor ASA6,4
SwissCom7,3
Telekom Austria4,6
Magyar Telekom4,7

Cu adevărat de remarcat este însă rata anuală de creștere compusă pentru operațiunile continue de 14% calculată pentru ultimii 3 ani așează compania în fruntea clasamentului din sectorul european.

CompanieRata anuală de creștere a veniturilor
Digi+14% (3 ani)
SwissCom0,30 (5 ani)
Telenor ASA5,93 (5 ani)
Magyar Telekom0,16 (5 ani)
Orange Polska-5 (5 ani)
Telekom Austria-3,2 (5 ani)

Concluzie

În concluzie după testul de maturitate trecut cu brio anul trecut după listarea Medlie, oferta DIGI prezintă o noua provocare pentru investitorii de la BVB venită dintr-un sector de activitate cu o concurență acerbă ce impune costuri ridicate de finanțare și investiții dar care, după cum se poate vedea, au propulsat compania în topul jucătorilor de pe piață cu potențial de dezvoltare în continuare pe viitor.