La finele semestrului I 2016, performanța financiară a Emitentului a fost afectată în principal de oprirea planificată a Unității 1 CNE Cernavodă, oprire care a avut o durata efectiva de 51 zile fata de durata aproximativă normală de 30 de zile, fapt ce a determinat scăderea cantității de energie vândută cu 7,09%.

Consecința acestei opriri o reprezință pierderea de 37.839 mii lei înregistrată de Emitent în perioada încheiată la 30.06.2016. Pierderea marcată de Emitent este datorată în principal de:

  1. Scăderii cu 8,58% a veniturilor din vânzarea energiei, pe fondul extinderii opririi planificate a Unității, fapt ce a determinat scăderea cantității de energie vândută cu 7,09%.
  1. Diminuării cu veniturilor din exploatare (13,53%)
  2. Creșterii semnificative (186,73%) înregistrată de rezultatul financiar care s-a concretizat în pierdere, față de primul semestru al anului 2015, rezultat datorat în principal expunerii emitentului la riscul valutar.

La nivel de Emitent EBITDA a cunoscut o diminuare cu 14,94%, timp în care la data de 30 Iunie 2016, EBIT este egal cu -26.684 mii lei (pierdere) față de 15.072 mii lei (profit) cât era la 30.06.2015.

Poziția financiară

Activele imobilizate înregistrate de Emitent la finele primului semestru al anului 2016 au cunoscut o diminuare cu 2,30%,menținându-se totuși la un nivel apropiat de cel inregistrat la 31.12.2015. Această diminuare se datorează în mare parte amortivării valorii activelor imobilizate.

 Activele circulante au înregistrat o scădere de 1,88% față de 31.12.2015, datorită scăderii creanțelor comerciale și a altor creanțe cu 43%, compensată parțial de creșterea disponibilităților de numerar.
Datoriile pe termen lung s-au diminuat cu 6,38% datorită plății de rate bancare scadente aferente creditelor externe contractate cu Societe Generale si Euratom pentru realizarea si punerea in functiune a Unitatii 2 CNE Cernavoda.

Datoriile curente au înregistrat o creștere cu 7,30% ca urmare a creșterii datoriilor comerciale și a altor datorii cu 16%, furnizorii de imobilizări înregistrând o creștere de 126% ca urmare a lucrărilor efectuate cu ocazia opririi planificate a Unității 1.

Indicatori economico – financiari

Rata solvabilității generale de 4,70 reflectă gradul în care datoriile totale sunt acoperite de către activele totale ale prodcătorului de energie. Rata solvabilității patrimoniale de 0,79  se încadrează în limita admisibilă, evidențiind un echilibru financiar bun. Gradul de îndatorare de 19,03% se află sub nivelul de 50% ceea ce îndică o stabilitate financiară echilibrată a Emitentului. Viteza de rotație a debitelor-clienți de 20, indică numărul de zile în care se încasează aceste creanțe. Viteza de rotație a activelor de 0,20 indică numărul de rotații efectuate de activele Emitentului.

Sursa: N.S.

Producătorul  de energie a raportat la finele semestrului 1 active totale de 9,3 miliarde de lei din care capitaluri proprii de 7,3 miliarde. Valoarea capitalurilor sunt de 4,7 ori mai mari decât capitalizarea bursieră. În noiembrie 2015 Nuclearelectrica și China General Nuclear Power au semnat un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Guvernul a aprobat la începutul acestui an o scrisoare-suport prin care certifică faptul că proiectul reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă este unul strategic prioritar pentru România şi care poate fi implementat doar cu sprijinul statului. Investiția estimată pentru dezvoltarea acestui proiect se ridică la 6,5 miliarede de euro. Totuși, conform calculelor făcute de ministerul energiei investiția în proiectul 3 și 4 de la Cernavodă ar fi viabilă la un preț țintă de 82 euro/MWh. În condițiile în care prețul energiei este tranzacționat în momentul de față la cotații sub 40 euro/MWh investitorului îi va fi garantat prețul țintă cu ajutorul unui contract pentru diferență. Adică în cazul în care prețul de vânzare real din piață calculat ca preț de referință este mai mic decât cel exercitare investitorul are dreptul să fie compensat prin plata diferenței care va veni ca un ajutor de stat.

Dividende estimate

Fiind o companie în care statul este acționar majoritar producătorul de energie este obligat prin lege să distribuie cel puțin 50% din profitul realizat către acționari prin dividende. După raportările semestriale analiștii au calculat un dividend pentru 2017 de 0.091 lei/acțiune ceea ce ar însemna un randament de 1.85% calculat la prețul editării articolului.

Grafic Nuclearelectrica – Trend descendent bine conturat

Graficul Nuclearelectrica arată un trend descendent bine conturat care în ultimile săptămâni a format un suport în jurul valorii de 4.80 4.90 lei/acțiune. Acțiunile producătorului de energie s-au depreciat în acest an cu peste 24% continând trendul descendent ce s-a format încă de la listare. După cum se poate vede și în graficul de mai jos volumele de tranzacționare au scăzut în acest an, aproape înjumatățindu-se, semn ca interesul investitorilor față de companie s-a diminuat. Acțiunile producătorului de energie mă aștept să evolueze și în perioada următoare tot în jurul suportului de la 4.9 lei/acțiune cel puțin până la publicarea rezultatelor financiare. O depășire a rezistenței de la 5.2 lei/acțiune și ieșirea cotației de sub canalul descendent ar putea însemna sfârșitul trendului descendent și eventual conturarea unei noi direcții.

Grafic săptămânal Nuclearelectrica

Grafic săptămânal Nuclearelectrica