Cotația Transelectrica a intrat într-o fază de așteptare în ultimile săptămâni, investitorii având nevoie de confirmări suplimentare înainte ca să împingă prețul mai sus de rezistența de la 30 lei. Rezultate în scădere față de anul precedent ale transportatorului de energie au fost determinate în principal de tarife de transport diminuate.

Performanța financiară

La finele semestrului I a anului 2016, Emitentul a raportat venituri operaționale în scădere cu 5,33% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, fapt datorat reducerii veniturilor din serviciile de transport (-12.37%) datorate pe de o parte diminuării tarifelor de transport (-7.2%) precum și a reducerii exporturilor de energie electrică. În ceea ce privește costurile operaționale, acestea au cunoscut o reducere cu 0,89%, datorită scăderii costurilor de operare a sistemului (-1,64%), a cheltuielilor de menenanță și reparații (-7,69%) precum și a serviciilor de sistem tehnologice (-8,52%).

EBITDA obținut la finele semestrului I 2016 de către emitent a înregistrat o diminuare semnificativă (-16,34%). Rezultatul financiar determinat la nivelul Emitentului s-a concretizat într-o pierdere de 6000 lei. Profitul net obținut de Emitent în sumă de 142.000 lei (30.06.2016), a fost mai mic cu 32,38% comparative cu aceeași perioadă a anului trecut (30.06.2015).

Poziția financiară

Ca urmare a înregistrării amortizării imobilizărilor corporale și necorporale la finalul semestrului I 2016 activele imobilizate au înregistrat o scădere de 3,5%. La 30 iunie 2016, activele circulante au cunoscut o diminuare cu 8,27% (1.653.000 lei) comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2015 (1.802.000 lei), determinată în principal de reducerea cu 9,75% a numerarului și echivalentelor de numerar și cu 2,94% a stocurilor, timp în care valoarea creanțelor a crescut cu 2,4%.

În ceea ce privește datoriile pe termen lung, acestea au înregistrat o scădere de 7,63% în perioada analizată (semestrul I 2016), ca urmare a rambursărilor ratelor de principal ale împrumuturilor contractate. La 30 iunie 2016, datoriile pe termen scurt au cunoscut o diminuare cu 11,95%. Această reducere fiind determinată în principal de scăderea datoriilor către furnizorii de pe piața de energie electrică precum și a valorii imprumuturilor pe termen scurt.

Scăderea capitalurile proprii cu 1,68% a fost determinată de reducerea valorii rezervelor din reevaluare (-4,64%) și a rezultatului reportat (-1,68%).

Indicatori economic-financiari

 Ratele de solvabilitate determinate la nivelul emitentului se situează peste limitele admisibile, coeficientul solvabilității patrimoniale de 0,60 mai mare ca 0,5 precum și cel al solvabilității generale 2,49 mai mare ca 1, evidențiind un echilibru financiar bun. Gradul de îndatorare de 40,08% se află sub nivelul de 50% ceea ce îndică o stabilitate financiară echilibrată a Emitentului. În ceea ce privește indicatorii de lichiditate, aceștia se situează în jurul pragului minim recomandat, consolidând capacitatea entității de a-și acoperi datoriile curente pe seama activelor circulante (1,81), a creanțelor, numerarului și echivalentelor de numerar (1,77) precum și a disponibilităților (0,96).

Valoarea ratelor de rentabilitate determinate la nivelul Emitentului tind spre maximizare, ceea ce indică în cazul rentabilității economice (3,52%) eficiența mijloacelor materiale și financiare alocate întregii activități a întreprinderii, ROA (2,86%) reflectând eficiența utilizării activelor din punct de vedere al profitului obținut iar ROE (4,77%) indicând eficiența utilizării capitalului investit de către acționari.

Sursa: N.S.

Cotația Transelectrica în așteptare

Așa cum meționam și la începutul articolului cotația transportatorului de energie a intrat într-o fază de consolidare la valoarea de 29 lei/acțiune. Pragul de suport de la 29 lei este susținut deasemenea și de media mobila de 100 zile. Graficul Transelectrica a intrat odată cu începutul anului 2015 într-o mișcare laterală între suportul de la 25 lei și rezistența de la 30 lei. Prețul de 30 lei s-a dovedit în mai multe rânduri un prag greu de trecut, cotația transportatorului de energie reușind doar pentru scurt timp să reziste peste acest preț.

O ieșire în partea superioara a triunghiului definit pe graficul oscilatorului SMI ar putea indica o creștere a interesului de cumpărare și un nou atac asupra rezistenței de la 30 lei. Deocamdată însă, oscilatorul Stohastic arată mai degrabă o tendintă de scădere a cotației spre prețul de 28 lei prin recenta intersecție a liniei de semnal.

Grafic saptamanal Transelectrica

Grafic saptamanal Transelectrica