În baza analizei efectuate asupra situațiilor financiare individuale aferente semestrului I 2016, puse la dispoziția publicului de Banca Transilvania S.A., per ansamblu s-a constat o îmbunătățire a întregi activități derulate de aceasta.
Comparativ cu începutul exercițiului financiar (01.01.2016), în perioada curentă activele totale deținute de Emitent, au cunoscut o majorare a valorii cu 548.506.180 lei în sumă absolută, respectiv cu 1,16% în mărime relativă. În ceea ce privește datoriile totale, nivelul înregistrat de acestea la finele semestrului a crescut cu 3,31% față de perioada de referință. Deși capitalurile proprii s-au redus cu 13,35%, fapt datorat în principal dividendelor distribuite acționarilor, pasivele toatale înregistrate de Emitent nu au menținut acest trend.

banca transilvania

Evoluție favorabilă a veniturilor

Pe fondul majorării veniturilor din dobânzi (30,18%) precum și a reducerii mai pronunțate (41,9%) a cheltuielilor cu dobânzile, Emitentul a înregistrat venituri nete din dobânzi în creștere cu 64,30% față de aceeași perioadă a anului trecut (30.06.2015). Evoluția favorabilă pe care au avut-o veniturile nete din dobânzi precum și veniturile nete din comisioane (+15,19%) au avut o influență pozitivă asupra veniturilor operaționale determinând creșterea acestora cu 46,58%. Creșterea înregistrată la nivelul cheltuielilor opraționale în perioada curentă comparativ cu acceși perioadă a anului trecut, a fost devansată de cea a veniturilor operaționale, determinând astfel majorarea rezultatului brut cu 137,86% respectiv cu suma de 311.990.817 lei. După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (80.041.725 lei), în perioada curentă, entitatea a obținut un profit net de 458.256.092 lei, în creștere cu 140,92 % comparativ cu perioada de referință.

Îmbunătățire a indicatorilor financiari

Coeficientul de 1,12 înregistrat de solvabilitatea generală se situează peste limita admisibilă, evidențiind un echilibru financiar bun. Rata rentabilității activelor (ROA) de 0,96% reflectă eficiența utilizării activelor din punct de vedere al profitului obținut. În ceea ce privește rata rentabilității financiare (ROE), nivelul de 8,64% ne indică eficiența utilizării capitalului investit de către acționari.
În data de 25.07.2016, potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordirare a Acționarilor din data de 27.04.2016, a avut loc majorarea capitalului social cu suma de 620.000.000 lei prin emisiunea a 620.000.000 de acțiuni la valoarea nominală de 1 leu/acțiune. Această majorare a vizat încorporarea rezervelor ce au fost constituite din profitul net aferent anului 2015.

Sursa: N.S.

Indicatori cheie

IndicatorFormulaValoare
P/BvCursul actiunii / Valorarea ctb actiunii1,42
EPSProfit Net / Nr. actiuni0,66
PERCursul actiunii / EPS3,60
RA(Dividend / Cursul actiunii) * 10016,63
Dividend0,396558
Rata de distributie a div.(Dividendul act / EPS) * 10060,08

Consolidare la 2.30 lei

După ce a atins un maxim record de 2,40 lei/acțiune cotația Bancii Transilvania a coborât până la suportul 1 de 2,30 lei intrând intr-o fază de consolidare. Așa cum se vede și în analiza grafică atașată mai jos suportul 1 de la 2,30 este susținut totodată și de media mobilă de 50 de zile sporindu-i rezistența și importanța. Recenta intersecție a mediilor mobile de 50 și de 100 de zile de pe data de 1 Septembrie (nereprezentata grafic din dorința de a nu aglomera si mai mult graficul) vine sa confirme încă odată ca trendul crescător e încă activ și poate duce mai sus cotația Bancii Transilvania.

În perioada următoare în cazul în care rezistența de la 2,40 va fi spartă graficul va ataca rezistența 1 situată în zona de preț 2,50 – 2,55 lei/acțiune. Creșterea volumelor de tranzacționare de la finalul săptămânii trecute și intersecția liniilor de semnal a unor oscilatori par să indice pregătirea unui atac asupra rezistenței de la 2,40.

Cel mai important suport pentru preț rămâne suportul 2 de la nivelul de preț 2,20 lei acesta dovedindu-și puterea de mai multe ori în acest an.

Analiza grafic zilnic TLV

Analiză grafic zilnic TLV