Fondurile de investiții cunoscute și sub numele de fonduri mutuale sunt organisme de plasament colectiv, ceea ce înseamnă ca adună bani de la mai mulți investitori și îi investesc în diverse tipuri de intrumente financiare în funcție de politica de investiții defintă în prospect.

Fondurile de investiții distribuie unități de fond investitorilor care reprezintă de fapt o diviziune unitară a activului administrat. Valoarea unității de fond este calculată zilnic în cazul fundurilor deschise de investiții astfel încât investitorul este în permanență la curent cu valorea investiției plasate în acel fond.

Investițiile în funduri mutuale sunt recomandate persoanelor ce nu au o experiență avansată în domeniul financiar sau nu au timp suficient pentru a realiza investiții pe cont propriu dar în același timp își doresc randamente mai mari decât cele oferite de clasicele dopozite bancare.

Activitatea fondurilor de investiții este atent supravegheată de către ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară), corectitudinea evaluării activelor este asigurată de Depozitarul Fondului care certifică valoarea unității de fond. De asemena, există și Asociația Administratorilor de Fonduri din care fac parte 19 societăți de administrare a investițiilor care adiministreaza 68 de fonduri mutuale acestă instituție veghind la buna funcționare a tuturor fundurilor din România.

Fonduri de investiții în acțiuni

BT Maxim – Banca Transilvania

Fondul de investiții BT Maxim administrat de BT Asset Managment investește minim 85% din activele pe care le are în administrare în acțiuni listate la Bursa de Valori București. Totodată, maxim 15% din plasamente pot fi realizate și pe instrumente fianciare cu venit fix cum ar fi: depozite bancare, obligațiuni corporative sau titluri de stat.

Fondul BT Maxim este destinat investitorilor cu un profil de risc ceva mai ridicat deoarece conform structurii portofoliului are o expunere mai ridicată pe acțiuni ce pot oferi atât randamente mai ridicate dar pot în același timp suferi deprecieri semnificative datorită condițiilor de piață.

Conform indicatorului ISRR (Indicator Sintetic de Risc şi Randament) care măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul fondul BT Maxim are o valoare de 5 din maxim 7 puncte.

Performanțe

Evoluție 2018: -5.5%

Evoluție 2017: +15.1%

Evoluție 2016: +10.8%

Evoluție ultimile 12 luni

evolutie bt maxim 12 luni

Comisioane

 • Comision de subscriere: 0%
 • Comision de răscumpărare:
  • 4% pentru perioade de detinere cuprinse intre 1 – 180 zile, inclusiv;
  • 2% pentru perioade de detinere cuprinse intre 181 – 360 zile, inclusiv;
  • 0% pentru perioade de detinere de peste 360 zile.
 • Comisione curente: 3.24% /an (la 31.12.2017 – se bazează pe cheltuielile aferente celor 12 luni anterioare)
 • Comision de performanță: 0%

Structură portofoliu

Depozite bancare: 12% Acțiuni listate: 87% Alte instrumente: 1%

Top dețineri

 1. Banca Transilvania 9.3%
 2. BRD Societe Generale 8.5%
 3. OMV-Petrom 8.3%
 4. Electrica 7.2%
 5. Transgaz 4.7%

OTP AvantisRO – OTP Asset Managment

Fondul de investiții OTP AvantisRO administrat de OTP Asset Managment este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat. Politica de investiții a fondului prevede o expunere ridicată pe acțiuni de maxim 95% în timp ce 5% din activul fondului va fi investit în instrumente financiare cu venit fix.

Portofoliul fondului este repartizat astfel încât să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de acțiuni, adică fondul va avea în permanență o expunere de minim 85% pe acțiuni.

Conform indicatorului ISRR (Indicator Sintetic de Risc şi Randament) care măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul, fondul OTP AvantisRO are o valoare de 4 din maxim 7 puncte, unde 1 reprezintă risc scăzut iar 7 reprezintă risc maxim.

Performanțe

Evolutie 2018: -7.7%

Evoluție 2017: +21.1%

Evoluție 2016: +7.5%

De la înființare (2008): +13.5%

Evoluție ultimile 12 luni

evolutie bt maxim 12 luni

Comisioane

 • Comision de subscriere: 5%
 • Comision de răscumpărare: 0%
 • Comisione curente: 3.23% /an (la 31.12.2017 – se bazează pe cheltuielile aferente celor 12 luni anterioare)
 • Comision de performanță: 0%

Structură portofoliu

Depozite bancare: 8.7% Acțiuni listate: 83.9% Alte instrumente: 7.3%

Top dețineri

 1. Romgaz 9.8%
 2. Fondul Proprietatea 8.1%
 3. Erste Bank 8.0%
 4. Nuclearelectrica 6.9%
 5. Banca Transilvania 5.9%

Erste Equity România – ERSTE Asset Managment

Fondul de investiții Erste Equity România administrat de Erste Asset Managment investește minim 85% din activele pe care le are în administrare în acțiuni listate și urmărește totodată să mențină o expunere de cel puțin 70% pe moneda locală.

Politica de investiţii a fondului urmărește diversificarea portofoliului în vederea diminuării riscului, activele fondului fiind investite cu precădere în acţiuni emise de companiile blue-chips.  Alocarea strategică din punct de vedere a localizării emitenților este de 80% în instrumente emise de entităţi din România în scopul asigurării expunerii investitorilor pe piaţa locală.

Conform indicatorului ISRR (Indicator Sintetic de Risc şi Randament) care măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul are o valoare de 5 din maxim 7 puncte.

Performanțe

Evolutie 2018: -6.9%

Evoluție 2017: +20.9%

Evoluție 2016: +7.3%

De la înființare (2005): +2.0%

Evoluție ultimile 12 luni

evolutie bt maxim 12 luni

Comisioane

 • Comision de subscriere: 2%
 • Comision de răscumpărare: 0%
 • Comisione curente: 2%/an (la 31.12.2017 – se bazează pe cheltuielile aferente celor 12 luni anterioare)
 • Comision de performanță: 0%

Structură portofoliu

Acțiuni listate: 85% Alte instrumente: 15%

Top dețineri

 1. Romgaz 9.9%
 2. BRD 9.7%
 3. Banca Transilvania 9.6%
 4. Erste Momeny MKT 9.6%
 5. OMV-Petrom 9.2%

BRD Acțiuni Clasa A – BRD Asset Managment

Fondul de investiții BRD Acțiuni Clasa A administrat de BRD Asset Managment investește majoritar în acțiuni listate dar și în instrumente monetare.

Politica de investiții a fondului urmărește investiții preponderent în acțiuni admise la tranzacționare pe piețele CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum și instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate. Datorită investițiilor în acțiuni cu potențial de creștere și dividende atractive, fondul oferă un potențial de creștere prin asumarea unui risc mai ridicat.

Conform indicatorului ISRR (Indicator Sintetic de Risc şi Randament) care măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul fondul BRD Acțiuni clasa A are o valoare de 4 din maxim 7 puncte.

Performanțe

Evoluție 2018: -3%

Evoluție 2017: +20.4%

Evoluție 2016: +5.7%

De la înființare (2009): +75.4%

Evoluție ultimile 12 luni

evolutie bt maxim 12 luni

Comisioane

 • Comision de subscriere: 0%
 • Comision de răscumpărare: 0%
 • Comisione curente: 2.25%/an (la 31.12.2017 – se bazează pe cheltuielile aferente celor 12 luni anterioare)
 • Comision de performanță: 0%

Structură portofoliu

Acțiuni listate: 72% Alte CEE: 8% TBills: 3.9% Obligatiuni Corp: 1.8% Unitati de fond: 1% Piata Monetara: 12.6%

Top dețineri

 1. BRD Depozite + Actiuni 11.7%
 2. Fondul Proprietatea 8.7%
 3. Romgaz 8.6%
 4. Banca Transilvania 8.6%

NN International Romania Equity – NN Investmet Partners

Fondul de investiții NN International Romanian Equity administrat de NN Investment Partners investește cu precădere în companii listate la Bursa de Valori București însă pentru a oferi o diversificare și mai amplă fondul este autorizat să investească și în companii cotate la bursele din: Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Rusia și Turcia.

Portofoliul fondului este constituit în mare parte din companii cu o politică de dividend stabilă căștigurile din dividend fiind reinvestite.

Conform indicatorului ISRR (Indicator Sintetic de Risc şi Randament) care măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul, fondul NN International Romanian Equity, are o valoare de 5 din maxim 7 puncte. Valoarea de încadrare fiind datorată riscului de piață asociat cu acțiuni sau alte instrumente financiare cu risc mai ridicat.

Performanțe

Evolutie 2018: -5.2%

Evoluție 2017: +22.5%

Evoluție 2016: +8.4%

De la înființare (2008): +27.4%

Evoluție ultimile 12 luni

evolutie bt maxim 12 luni

Comisioane

 • Comision de subscriere: 0%
 • Comision de răscumpărare: 0%
 • Comisione curente: 2.9%/an (la 31.12.2017 – se bazează pe cheltuielile aferente celor 12 luni anterioare)
 • Comision de performanță: 0%

Structură portofoliu

Top dețineri

 1. Banca Transilvania 9.6%
 2. OMV-Petrom 9.6%
 3. Fondul Proprietatea 7.4%
 4. Romgaz 6.6%
 5. BRD 6.5%

Raiffeisen România Acțiuni – Raiffeisen Asset Managment

Fondul de investiții  Raiffeisen Romania Acțiuni administrat de Raiffeisen Asset Managment are ca politică de investiții plasarea resurselor preponderent în acțiuni ale companiilor românești listate, plasare ce poate ajunge până la 100% din activele fondului. De asemenea, în vederea asigurării lichidității necesare fondul  poate investi în obligațiuni, instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare.

Limita minimă a investiției în acțiuni tranzacționate pe piețele reglementate din România este de 75% din activele fondului.

Conform indicatorului ISRR (Indicator Sintetic de Risc şi Randament) care măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul, fondul Raiffeisen România Acțiuni, are o valoare de 5 din maxim 7 puncte ce presupune o volatilitate anualizată între 10% și 15%.

Performanțe

Evolutie 2018: -4.5%

Evoluție 2017: +22.6%

Evoluție 2016: +4.6%

Evoluție ultimile 12 luni

evolutie bt maxim 12 luni

Comisioane

 • Comision de subscriere: 0.7%
 • Comision de răscumpărare: 0%
 • Comisione curente: 2.26%/an (la 31.12.2017 – se bazează pe cheltuielile aferente celor 12 luni anterioare)
 • Comision de performanță: 0%

Structură portofoliu

Acțiuni listate: 77.7% Alte instrumente: 22.2%

Top dețineri

 1. Romgaz 9.3%
 2. BRD  7.9%
 3. Banca Transilvania 7.3%
 4. Electrica: 7.1%
 5. Fondul Proprietatea 6.6%